Marmara Deniz Sedimentlerindeki Mikrobiyal Çeştliliğin Yerel Ve Mevsimsel Değişimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-26
Yazarlar
Ekşi, İsmet Handan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Marmara Denizi sedimentleri iklimsel, biyolojik ve kimyasal değişimlerin büyük ölçüde hassas bir kaydını tuttuğuna inanıldığından önemlidirler. Marmara Denizi bugün ciddi olarak kirlenmiş bir su kütlesidir. Bu çalışmada, Marmara deniz sedimentlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik değişimleri yerel ve mevsimsel olarak incelenmiştir. Sedimentler hidrokarbonlar (2-20 g/kg) ile yoğun olarak kirletilmiştir ve aşırı derecede yüksek konsantrasyonlarda nitrat (0.1-2 mM) ve Ni (55-105 mg/kg) içermektedir. Komünite yapısındaki değişiklikler var olan OTU tiplerinden ziyade OTUs’in göreceli çokluğu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Deniz sedimentlerinde mikrobiyal çeşitlilik ortamın kimyasal özellikleri ile ilişkilidir.Arkeyal komünite kompozisyonu ve sülfat indirgeyen bakterilerin miktarı sedimentin sülfat düzeyine bağlıdır. Arkeyal komünite ve sülfat indirgeyen bakteriler arasında sülfat düzeyine bağlı olarak bir rekabet ve/veya sintopik bir ilişki vardır. Sülfatın bulunduğu ortamlarda, sülfat bakterileri substrat için metanojenik konsorsiyum ile rekabet eder. Hidrojen, asetat ve metanol gibi substratlar için direk rekabet ortaya çıkar.
The sediments of the Marmara Sea are of importance since they are believed to have been a rather sensitive recorder of climatic, biological and chemical changes and watermass movements in the region. The Marmara Sea is now a critically polluted water body. In this study, we focused on local and seasonal changes in chemical and microbiological characteristics of the Marmara Sea sediments. The sediments were extremely polluted by hydrocarbons and contained unusually high concentrations of nitrate (0.1-2 mM) and Ni (55-105 mg/kg). Changes in the community structure occurred in terms of relative abundance of the OTUs rather than the OTU types present. In marine sediments microbial diversity correlated with chemical properties of environment.The archeal community composition and quantity of sulfate reducing bacteria were related to sulfate level of the sediment. There was a competition and/or a syntrophic relation between the archaeal community and sulfate reducing bacteria depending on the sulfate level. In environments where sulfate is present, sulfate bacteria compete with methanogenic consortia for common subsrates. Direct competition occur for substrates like hydrogen, acetate and methanol.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Marmara Deniz sedimentleri, DGGE, Marmara Sea sediments, DGGE
Alıntı