Teke Yöresi Halk Müziğinden Seçilmiş Ezgiler Üzerinde Analitik Çalışmalar

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Erdem, Ferhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Ezgi, Halk müziği, Teke yöresi, Melody, Folk music, Teke region
Alıntı