Altı Sigma Projelerinde Teknik Gereksinimlerin Belirlenmesi: Sektörler Arası Karşılaştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-03-21
Yazarlar
Başkadem, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, altı sigma projelerinin başarılı olabilmesi için gerekli olan kritik başarı faktörleri ve bu faktörlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan teknik gereksinimler incelenmiştir. Literatürden derlenen birinci aşama, 11 kritik başarı faktörünü içermektedir. İkinci aşama ise 18 adet teknik gereksinimi içirmektedir. Her iki aşama Türkiye ’de faaliyet gösteren ve İstanbul sanayi odasınca belirlenmiş en başarılı 500 şirket içinde araştırılıp sektörler arası bir karşılaştırma yapılmıştır. 10 şirket üzerinde çalışmanın yapılmasına olanak bulunmuştur. Buna göre kritik başarı faktörleri her bir katılımcı tarafından onlu skala üzerinden teknik gereksinimler ise kalite fonksiyon göçerimi yöntemiyle araştırılıp sektör bazında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak üzerinde çalışılan iki sektör arasında yüksek oranda benzerlik bulunmuştur.
In this study, six sigma critical success factors and six sigma technical requirements which are used for to achieve critical success factors are examined. The first section contains 11 critical success factors which are compiled by literature review. The second section contains 18 technical requirements. Both two sections are examined on Turkey’s most successful 500 companies which are determined by Istanbul Chamber of Industry. 10 companies let us to study with their company. 11 factors are evaluated by likert scale 1-10 and second section is evaluated by QFD methodology requirements. At the end of the study two sectors’ results are same by %40 ratio.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
ALTI SİGMA, KFG, PROJE YÖNETİMİ, SIX SIGMA, QFD, PROJECT MANAGEMENT
Alıntı