Savranşah Köyü Camisi Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Mavuşoğlu, Nazlı İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Denizli İli’nin Çivril İlçesi’nin, Savran Köyü’nde yer alan Savranşah Köyü Camisi’nin mevcut durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Yapının giriş kapısının üstünde bulunan tamir kitabesinden Ömer Ağa tarafından 1213 (1798) yılında onarıldığı anlaşılmaktadır. Yapı üzerindeki bozulmalar tespit edilerek hasar analizleri çizimlerine aktarılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapıyı günümüzde tehdit eden unsurlar tespit edilmiş, yapının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için gereken müdahaleler saptanarak uygulama yöntemleri belirtilmiştir. Yapı için öngörülen müdahaleler müdahale paftası olarak adlandırılan çizimlere eklenmiştir. Yapının restorasyonu yapıldıktan sonra ilk tasarımında olduğu gibi cami olarak kullanılması öngörülmektedir.
In this study using, a detailed documentation of Savranşah Village Mosque has been prepared. According to the repair inscription dated to 1798, the mosque was repaired by Ömer Ağa. Deteriorations of the structure has been ascertained and then conveyed to the deterioration analysis drawings. Reconstitutions project has been developed with the help of the traces on the building and the old pictures. The factors that are threathining the structure have been ascertained. The precautions and the methods of applications have been determined in order to pass over Savranşah Village Mosque to the next generations. The proposed interventions hd been prosessed into the intervention drawings. After the restoration, the mosque is proposed to be used as a mosque as original.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Building Survey, Reconstution, Restoration
Alıntı