Bir Agır Ticari Aracın Sogutma Sisteminin Modellenmesi Ve Deney Sonuçlarının İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-30
Yazarlar
Edege, Türkan Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Otomotiv sektöründe, son yıllarda çıkan zorlayıcı rekabet kosulları, firmaların kısa sürede, problemlerin çözümünü bulmaya yarayan gereçler gelistirmesine sebep olmustur. Rekabette avantaj saglayabilmek için, sistemdeki hataların kök nedenleri en kısa sürede, en etkin ve dogru biçimde bulmak gerekmektedir. Sistemin degisik kosullar altında davranısını anlayabilmek, gerçek hayatta hem zaman alan, hem de oldukça maliyetli bir çalısma gerektirmektedir. Bunun yerine, son yıllarda oldukça gelisen, sistemlerin bilgisayar ortamında modellenip, simüle edilmesi ile problemlerin çözümü yoluna gidilmektedir. Simülasyon, sistem performansının degisik parametrelere baglı olarak nasıl degistiginin gözlemlenmesini saglar. Simülasyon yardımı ile sistem tasarım süresi ve tasarım maliyeti azaltılmaktadır. Degisik tasarım alternatiflerini, farklı test kosullarında deneme imkanı sunmaktadır. Araç üzerinde farklı alternatifleri farklı kosullarda test etmek oldukça zaman alan ve pahalı bir süreçtir. Simülasyon yapmak, mühendislere sistemler arasındaki etkilesimi daha kolay gözlemleme imkanı verirken, tek tek komponentlerin çalısma performansı hakkında bilgi edinme, tüm sistem hakkında genel olarak performans öngörüsünde bulunma imkanı da vermektedir. Mühendisler için, tasarım sürecinde alt sistemlerin birbirleri ile etkilesimi, komponentlerin her bir alt sisteme etkisi oldukça önemli ve faydalı bir bilgidir. Ürün gelistirme sürecinde gerekli ve yeterli performansı gösterecek ürünü kısa sürede, düsük maliyet ile test etme imkanı vermektedir. Bu çalısmada, agır ticari bir kamyon motorunun sogutma sistemi Flowmaster programı ile modellenmistir. Olusturulan model çalıstırılıp, istenilen noktalardan sonuçlar elde edilmistir. Bu sonuçlar, daha önce araç üzerinden alınmıs test sonuçları ile karsılastırılmıs ve model sonuçlarının, gerçek ölçüm sonuçlarına ne kadar yaklastıgı irdelenmistir.
In recent years, challenging competitive conditions in automotive industry, pushed companies to develop tools which find solutions to system problems within a short time. To provide competitive advantage, the root cause of the errors in the system should be found as soon as possible with the most efficient and accurate manner. To understand the behaviour of the system with various parameters in real life is a costly and time consuming process. Computer aided simulation,, is very helpful to find root causes of the problems and to develop solutions by means of many iterations in a short time period. This tool allows to observe how the sistem performance is changing, depending on many parameters. Computer aided engineering and simulations is an integrated part of the product development process. Additionaly, It makes possible to test different design alternatives, in different test conditions. Computer aided simulation provides engineers to observe very easily the interaction between subsystems, to understand the performance of each component individually, and the general performance of the system. The interaction of the subsystems with each other and the effect of the components individually to subsystems are very useful inputs and informations for engineers. In this study, cooling system of a heavy duty truck engine is modeled with Flowmaster program. Model was run for different parameters and results obtained from indicated nodes. This results were compared to vehicle test results from same nodes to investigate model results are how close to real vehicle test results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Simülasyon, İçten Yanmalı Motor, Sogutma Sistemi, Simulation, Internal Combustion Engine, Cooling System
Alıntı