Mevcut Bir Betonarme Yapı Üzerinde Ekimi Yapılmış Ankrajların Çekme Ve Kesme Kuvveti Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Çavunt, Derya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde birçok mevcut bina deprem güvenliği açısından yetersizdir ve acilen sismik güçlendirme yapılması gerekmektedir. Binaların depreme karşı güçlendirilmesi için yapıya yeni taşıyıcı elemanlar eklemek, mevcut elemanları mantolamak, perde eklemek gibi güçlendirme uygulamaları yapılmaktadır. Güçlendirme uygulamalarında eski sistemle yeni sistemin bir bütün gibi çalışması için nervürlü donatı ile ankraj uygulaması yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, düşük dayanımlı betona ekimi yapılan nervürlü donatının çekme ve kesme kuvveti altındaki kapasiteleri farklı yapıştırıcı malzemeler kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma mevcut bir betonarme bir binada yürütülmüştür. Deneysel programda, 14 adet çekme ve 16 adet kesme olmak üzere toplam 30 adet numune saha ortamında test edilmiştir. Çekme ve kesme deneyleri için 3 çeşit kimyasal yapıştırıcı kullanılmış olup 1 çeşit ankrajın ise hiçbir kimyasal yapıştırıcı olmadan ekimi gerçekleştirilmiştir. Yapıştırıcı olarak modifiye polimer esaslı ankraj ve montaj harç katkısı (F), özel çimentolar ve modifiye polimerler içeren erken dayanımı yüksek ankraj harcı (M) ve epoksi esaslı çift bileşenli ankraj harcı (E) kullanılmıştır. Bir grup ankraj ise hiçbir yapıştırıcı olmadan çekiç yardımı ile ekimi yapılmış ve testleri yapılmıştır. Çalışma sonuçları uygun bir şekilde tasarlanan çimento esaslı yapıştırıcıların düşük dayanımlı betonda nervürlü ankraj donatısının ekiminde etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Ek olarak çalışma sonunda, mevcut standartlara ve literatürdeki verilmiş olan bağıntılar ile tahmini ankraj kapasiteleri ile deneysel ankraj kapasiteleri kıyaslanmıştır. Şunu da söylemek gerekir ki çimento esaslı harçlar ile ekimi yapılan ankrajların maliyeti epoksi ile ekimi yapılan ankrajlardan çok düşüktür. Bu da çalışmanın ülke ekonomisi için önemini vurgulamaktadır
Many existing sub-standard reinforced concrete (RC) frame buildings are in urgent need of seismic retrofitting. In seismic retrofitting, generally deformed steel bars are used as anchors, which connect new structural members to the existing structural system. In this study, pullout and shear capacities of deformed bars anchored in low strength concrete using different bonding materials are investigated experimentally. The experimental study is conducted on a real reinforced concrete building, which is to be demolished in near future. Epoxy based anchorage mortar with two components (E), ordinary cement with modified polymer admixture (F), and ready-mixed cement based anchorage mortar with modified polymers (M) are used as bonding material. In addition, anchoring deformed bars without any adhesive relying on friction between concrete and anchorage bar are investigated in this context. Findings of the study showed that properly designed cement based mortars can be efficiently used for anchoring deformed bars in low quality concrete. It is important to note that the cost of cement based mortar is much lower with respect to conventional epoxy based anchorage materials.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
kimyasal ankraj, çimento, epoksi, düşük dayanımlı beton, çekme, kesme, güçlendirme, deprem, chemical anchor, cement, epoxy, low strength concrete, pullout, retrofit, shear force, seismic
Alıntı