Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı Çalıştayı Bildiri Kitabı, İstanbul, 2021

thumbnail.default.alt
Tarih
2021-12-01
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Nadir Toprak Elementleri bilgisayar, cep telefonu, floresan lambalar, bataryalar gibi elektrikli ve elektronik ürünlerden, rüzgâr türbinleri, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji ürünlerine kadar birçok sektörde kullanılan bir element grubudur. Nadir toprak elementlerine yönelik talep gün geçtikçe artmaktadır. Nadir toprak elementlerinin mevcut rezervlerden elde edilmesinin yanı sıra ekonomik modelin lineerden döngüsele geçmesiyle beraber nadir toprak elementlerinin sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde ülkemizde ve dünyada geri kazanımı için çalışmalar yapılmaktadır. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve MEM-TEK Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi bünyesinde, bu elementlerin döngüsel ekonomi çerçevesinde çeşitli atık, atıksu ve ikincil kaynaklardan geri kazanımına dair yürütülen 11Y357 no’lu TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında “Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı Çalıştayı” organize edilmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Atık, Atıksu, Geri kazanım
Alıntı