Afife Hatun Tekkesi Restorasyonu Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ulukan, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Eyüp Cezeri Kasımpaşa Mahallesi, Zal Mahmut Paşa Caddesi ile Balcı Yokuşu Sokağı kesişiminde yer alan Afife Hatun Tekkesi, bir 19.yy yapısıdır. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından konut olarak işlevini sürdüren yapı, 1999 yılı sonrasında çatısının ortadan kalmasıyla hızlı bir bozulma sürecine girmiştir. Bu süreç sonunda taşıyıcı duvarları haricindeki tüm iç yapı elemanları ortadan kalkmıştır. Yapının yeniden kazanımı amacıyla, mevcut durumunun, literatür çalışmalarından elde edilen yapıya ait eski fotoğraf, harita ve belgelerden yararlanmak suretiyle, yerinde ölçü alımı ve yöneltilmiş fotoğraflar yardımıyla rölöve çizimleri hazırlanmıştır. Yapıdaki bozulma ve malzeme kayıpları tespit edilerek, elde edilen bilgiler ışığında restitüsyon projesi hazırlanmış ve yeniden kullanımı için restorasyon önerisi geliştirilmiştir. Tekke yapıları içinde benzer nitelikte başka bir örneği olmayan yapının kazanımı , mimari miras açısından ayrıca önem arz etmektedir.
In this study, Afife Hatun Tekke which is a building of 19th century and situated at the crossing of Zal Mahmut Paşa avanue and Balcı Yokuşu street, in Eyüp Cezeri Kasımpaşa district, was inspected. After the closing of tekkes and zaviyes it was used as a home for a while and with the collapsing of its roofing system it has fallen in to fast deterioration period since 1999. At this deterioration period all of the inner structural components were collapsed except masonry structures. In order to re-using this building, documentation of existing situation was prapered by means of old photos obtained by literature and old drawings, documents, oriented photos and meuserments on the place. Reconstitution project was prepared and restoratin proposal was devoloped based on the information gained by determining deteriorations and meterial loses on the building. The re-using of the building makes a special sense in terms of architectural heritage, because it is extraordinary sample among all tekke buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Eyüp, Afife Hatun Tekkesi, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Eyüp, Afife Hatun Tekke, Reconstitution, Restoration, Documentation.
Alıntı