Değişik Maksimum Dane Boyutlu Agregalı Betonların Elastisite Modülleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ersoy, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmada ana başlıkta “değişik maksimum dane boyutlu betonlarda elastisite modülleri” çalışmasını tamamlayıcı ve ek olarak küp ve silindir beton numunelerinde laboratuvar ortamında aşağıdaki konvansiyonel deneyler yapılarak sonuçları en uygun eksponensial eğri formülüyle korelasyon katsayıları bulunmuştur. 1-Taze beton numunelerinde mukavemet - birim ağırlık bağıntısı 2-Serleşmiş beton numunelerinde mukavemet -birim ağırlık bağıntısı 3-Basınç dayanımı -suçimento oranı bağıntısı 4-Elastisite modülü - su çimento oranı bağıntısı 5-Basınç dayanımı -ultra ses bağıntısı 6-Elastisite modülü -ultra ses bağıntısı 7-Basınç dayanımı - kompasite bağıntısı 8-Basınç dayanımı -bolemy & feret kat sayıları bağıntısı 9-Ultrases hızı-bolemy & feret kat sayıları bağıntısı 10-Basınç dayanımı- elastisite modülü bağıntısı Araştırmada tüm numunelerde değişken agrega, kum, çimento, suya ilaveten uçucu kül ve kimyasal akışkanlarda kullanılmıştır. Laboratuvarda yapılan numunelerden elde edilen sonuçlara göre bulunan elastisite modülleri yürürlükteki TS (Türk Standartları) ve ACI (American Concrete Institue) formül sonuçlarıyla karşılaştırılmış aralarındaki bağıntılar korelasyon katsayıları değerlendirilmiştir. Araştırmada tüm laboratuvar deneyleri ASTM (American Standard Testing Material) ilgili deney standartları , ASTM deney ekipmanları ve düzenleriyle yapılmıştır. Araştırmada kullanılan çimento, kül, akışkanlaştırıcılar tek kaynaktan alınmış ve kimyasal raporları aynen kabul edilerek kullanılmıştır. Araştırma sonucu laboratuvar ortamında yapılan deneylerle bulunan betonun statik elastisite mödül değeri ile TS 500 formulü kullanılarak bulunan değer arasında farkın, uygulamada betonarme yapı elemanlarının projelendirmesinde emniyetli yönde farklılık gösterebileceği ,mevcut yapıların güçlendirilmesinde düşük donatı ve kesit gereksinimi çıkarabileceği yönde yorumlanabilir.
In this research the main topic is “effect of max. aggregate size on elasticity modulus of concrete” as annex and additional to the main research subject the following conventional tests have been conducted in the laboratory conditions on the cubes and the cylinders samples. The test results have been evaluated by correlations numbers drowns from best-fitted curves by using exponencıal functions. 1-compresive strength of fresh concrete samples versus unit weights 2-compresive strength of cured concrete samples versus unit weights 3-compresive strength of concrete samples versus water cement ratios 4 -elasticity modulus of concrete samples versus water cement ratios 5-compresive strength of concrete samples versus ultra-sound velocity 6-elasticity modulus of concrete samples versus ultra-sound velocity 7-compresive strength of concrete samples versus composite index. 8-compresive strength of concrete samples versus bolomey & feret index. 9-ultra sound velocity of concrete samples versus bolomey & fret index 10-compresive strength of concrete samples versus elasticity modulus In additional to the using of variable quantity of aggregate ,sand ,cement and water in the concrete samples also fly ashes and additives have been used in research concrete samples. The elasticity modulus of concrete samples test results in the laboratory conditions have been compared by current TS (Turkish Standard) and ACI (American Concrete Institute) formula values by finding correlation numbers among them. ASTM (American Standards of Testing Materials ) test equipments, procedures and set-ups have been used in this research.In this study all cements ,fly ashes and additives have been used from single sources & their chemical reports have been accepted as given from suppliers in all tests. As the result of this research comparing the elastic elasticity modulus of concrete samples found in the laboratory conditions by using TS 500 formula, the results as follows, A-The elasticity modulus found by given formula by using TS 500 is extremely safe for design stage of concrete structural members, B-The elasticity modulus found by given formula by using TS 500 gives extremely unsafe results by size and reinforcement in strengthening stage of damaged members of concrete structures.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
elastisite modülü, beton, agrega, basınç dayanımı, elasticity modulus, concrete, aggregate, compressive strength
Alıntı