Askı Durumundaki Bir Rotorun Performansının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemleriyle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Edis, Fırat Oğuz tr_TR
dc.contributor.author Gelişli, Mustafa Özer tr_TR
dc.contributor.department Uçak Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Aircraft Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:14:08Z
dc.date.available 2015-11-09T14:14:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Çalışmanın amacı askı durumundaki bir rotor etrafındaki akış alanını Hesaplamalı Akışkanla Dinamiği Yardımıyla tahmin edebilmek ve kullanılan yöntemi helikopter-rotor çiftine uygulamaktır. Çalışmanın ilk bölümünde burulmasız, ok açısız, dikdörtgen iz düşümüne sahip, açıklık oranı 6 olan ve NACA 0012 kanat profilinde oluşan bir rotor incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise ROBIN isimli model helikopter incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde rotordan yeterince uzakta bulunan sınırlara verilen sınır şartının akış alanına etkisi ve uyuşmaz ağ ara yüzün kullanılabilirliği incelenmiştir. Uç girdabının sayısal yayınımını azaltabilmek için özel bir sayısal ağ yapısı kullanılmıştır. Rotorun dönmesi Çoklu Eksen Takımı Yöntemiyle belirtilmiş ve zamandan bağımsız bir çözüm alınmıştır. Toplam altı değişik durumun analizi yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise rotor-gövde konfigürasyonu incelenmiştir. Askı durumnda rotorun indüklediği akışkan gövde etrafında zaman bağlı bir akım karakteristiği oluşturduğu için Çoklu Eksen Takımı Yöntemi bu durumda çok iyi sonuçlar vermemiştir. Bu nedenle zamana bağlı analizler yapılmış ve sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Aim of the study is to calculate a rotor flow field in hover by using Computational Fluid Dynamics and to apply the method to a rotor-fuselage configuration. In the first part of the study, a two bladed, untwisted, rigid rotor which has aspect ratio of 6 is investigated. The blade sections are made of NACA0012 airfoils and the blade has a rectangular planform. The effectiveness of the boundary conditions type defined on a far field boundary and non conformal grid interface is also investigated. A special mesh was used in order to minimize the numerical diffusion of the tip vortex. Rotation of the rotor is defined using Multiple Reference Frame (MRF) and steady calculations were performed In the second part of the study, a rotor-fuselage configuration is investigated using MRF. Conculusion is that it is not appropriate tu use MRF in this case because of strong unstediness. Therefore, unsteady caltulations performed for the same configuration. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10165
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject robın tr_TR
dc.subject rotor tr_TR
dc.subject çoklu eksen takımı tr_TR
dc.subject askı durumu tr_TR
dc.subject uyuşmayan ağ arayüzü tr_TR
dc.subject robın en_US
dc.subject multiple reference frame en_US
dc.subject non-conformal interface en_US
dc.subject hover en_US
dc.title Askı Durumundaki Bir Rotorun Performansının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemleriyle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of A Rotor Flow Field In Hover Using Computational Fluid Dynamics en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2621.pdf
Boyut:
1.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama