Rast Makam In Arabic Music And Turkish Music

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Mostafa, Mohamed
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The Makam music one of the fine arts closer to the depths of the human soul, where Makam music gives the human imagination and the expansion of human perception in life. That type of music addresses the hidden feelings more than addressing the conscious feelings, and this stems from the importance of Makam music in human life and arranged the importance of each Makam in the musical forms. That gives rise to the importance of the Makams that plays the fundamental role in the construction of Makam music. Arabic and Turkish music depends on its construction on two essential elements tones and rhythms. The main Makams and their families are the principal sources of the compositions. In Arabic and Turkish music are distinctive by the vast number of its Makams on which the form of the melodies depends, but the science of the Makams are considered the principal element on which Makams created the Instrumental and Lyrical forms of the composition. Since the appearance of music categories in Arabic and Turkish Makam families, there a rose discussion between those who wrote in this field, such as amateur specialists and theorists and applied scientists. The outstanding points which raised discussion between the number of Makams, Makams families, the method of notating Makams and analysis of the Makams which would lead to the conclusion in original Makams, classification and the discussion of differences. The Makams in Arabic and Turkish music is an expression of a group of tones composed and blended together until they acquire a complete total texture, carrying colour and a unique tonal distinctive character.
Makam müziği güzel sanatlardan biridir, Makam müziği hayal gücü ve insan algısının yaşamda genişlemesini sağladığı için insan ruhunun derinliklerine daha yakındır. Makam müziği duygulara hitap edebilirler ki, bu durum müziğinin insan yaşamındaki öneminden kaynaklanır. Her bir makamın önemi müzikal formlarda düzenlenir. Arap ve Türk Müziği yapılarının iki temel öğesi ton ve ritimdir. Ana Makamlar ve Aileleri, Arap ve Türk müziğindeki seslerin başlıca kaynaklarıdır. Arap ve Türk müziğinde, ezgilerin bağlı olduğu makamların farklılıkları vardır. Ancak makamların bilimi, kompozisyonun enstrümantal ve sözlü biçimlerini yarattığı başlıca unsur olarak kabul edilir. Arap ve Türk Makamları ve ailelerinde müzik kategorilerinin ortaya çıkmasından bu yana, amatörler, uzmanlar, teorisyenler ve uygulamalı bilim adamları gibi bu alanda yazanların arasında bir tartışma ortaya çıkmıştır. Tartışmaları gündeme getiren noktalar makamların sayısı, aileleri, notlandırma metodu ve orjinal makamlarda sonuca götürecek sınıflandırma, farklılıkların tartışılması gibi konulardır. Makamlar, Arap ve Türk müziğinde eksiksiz tam bir doku elde edene kadar bir araya getirilen harmanlanmış bir grup tonun ifadesidir. Her makam belirli tonlara özel vurgu yaparak, boyutların farklı olduğu notasyonda farklı aralıklarla uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, makamların esasını, teorik ve pratik problemlerinin çalışılmasının bilim ve teknoloji döneminde bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir. Makamların Arap ve Türk müziğindeki sabit bir tanımına ulaşmayı, teorik değerlendirmeler ve uygulama yöntemleri arasında bir uzlaşma amaçlanmıştır. Safiyuddîn yazılarında ifade edilen makamların ölçek dizileri ve gezinme karakterleri zamanla farklı biçimler almıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı