Korneada Çapraz Bağ Tedavisinde Enerji Transferi Ve Difüzyonun Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
30.01.2013
Yazarlar
Özen, Buse
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılmış olan bu çalışmada, korneada meydana gelen keratokonus hastalığı incelenmiştir. Keratokonus hastalığı, korneanın miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve sivrilmesiyle birlikte oluşan bir hastalıktır. Keratokonus hastalığının nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, gelişiminde genetik ve mekanik travmalar en önemli rol oynarlar. Çapraz bağlama yöntemi, keratokonus hastalığı için tek kalıcı tedavi yöntemidir. Bu çalışmada Riboflavin foto başlatıcı olarak görev yapar. Dextran kimyasalı kullanılarak, Riboflavin ile solüsyon oluşturulur. Riboflavin ve UVA etkileşerek serbest oksijen radikalleri oluşturur. Bu serbast oksijen radikalleri, nano fibrilleri arasında bağlar oluşturur. Bu bağlar, fibrillerin birbirine daha yakın durmasına imkan vererek sıkılaşmayı sağlar ve kornea eski şeklini geri kazanır. Keratokonus etkileri ortadan kaldırılmış olur. Özetle, tez kapsamında keratokonus tedavisinde kullanılan “Çapraz Bağlama Yöntemi” için, deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar kullanılarak, matematiksel modeller hazırlanmıştır. Ayrıca bu tedavi yönteminin zarar vermeden ince kornealara uygulanabilirliği üzerine çalışılmıştır.
In this thesis, keratoconus disease which occurs in the cornea and its treatments are examined. It is a kind of disease that the cornea becomes thinner and sharply pointed. Although the reason of the keratoconus is not known exactly, it is known that the evolution of this disease is related with genetic and mechanical traumas. The cross-linking method is the unique treatment method for this illness. In this treatment, Riboflavin has a role as being a photoinitiator. Riboflavin is used with Dextran as a solution. Riboflavin and UVA influence each other and free oxygen radicals reveal. These free radicals, form a link between nano-fibrils. These bonds, provide adhesion of the fibrils to each other more closely. After this tightening, the cornea regains its old convex shape. As a result, the effects of keratoconus disappear and recovery is provided. In this thesis, it is researched that in cross-linking treatment if it is possible to use Riboflavin-Dextrin solution instead of Riboflavin-Dextran solution. In the comprehension of this thesis, for the Cross-Linking Method used in the treatment of keratoconus disease, the mathematical models are prepared by using the results of the experimental studies. It is also studied on applying this method to thin corneas without harming.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Kornea, Keratokonus, Çapraz bağ, Dextran, Dextrin, Riboflavin, Cornea, Keratoconus, Cross-linking, Dextran, Dextrin, Riboflavin
Alıntı