Yağın Yaşlanmasının Motor Sürtünme Karakteristiklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Talı, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Motorlarda yağın yaşlanmasında en önemli faktörlerden biri, motorda kısmi yanma sonucu oluşan is partiküllerinin yağa karışmasıdır. Bu çalışmada is partiküllerinin yağı yaşlandırması sonucu motordaki piston segman ile silindir gömleği arasındaki sürtünme mekanizmasına etkisi araştırılmıştır. İs partikülleri yerine model olarak kullanılabilecek bir karbon siyahı, belli konsantrasyonlarda katkılı ve katkısız yağlara katılarak piston segman ve silindir gömleği arasındaki sürtünme mekanizmasını simule eden bir bench test sistemi kullanılarak sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısındaki değişimler incelenmiştir. Farklı yağlama rejimlerine göre is partikülleri tarafından yaşlandırılan yağların sürtünmeye olan etkisi gözlenmiştir. Çalışmada aynı zamanda farklı gerçek motor yağları kullanılarak bench test sistemi üzerinde sürtünmeye olan etkisi incelenmiştir ve gerçek motor yağlarında sürtünmenin nasıl geliştiği hakkında bir fikir elde edilmiştir.
One of the major factors effecting the oil degradation is the contamination of oil by soot particles formed during incomplete combustion in an engine. This study focuses on oil degradation by soot particles and its effect on piston ring and cylinder liner friction mechanisms of an engine. A carbon black was used as a soot surrogate and was added to the non-formulated and formulated oils in different concentrations. These oils were used in a bench test system which simulates the friction mechanism between the piston ring and cylinder liner, and changes in friction forces and friction coefficients were investigated. Effect of oils degraded by soot particles on friction was observed under different lubrication regimes. In this study, real engine oils are also used in this bench test system and changes in friction forces were also investigated to understand and gain an opinion about how real engine oils affect friction forces in an engine.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Yağın Yaşlanması, İs, Karbon Siyahı, Sürtünme, Oil Degradation, Soot, Carbon Black, Friction
Alıntı