Çesitli Sünek Kırılma Modellerinin Yüksek Sıcaklıklardaki Davranıslarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-06
Yazarlar
Işık, Hakkı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısma kapsamında Cockcroft & Latham, Freudenthal, Ayada, Brozzo gibi hasar modellerinin farklı sıcaklıklardaki sonuçları incelenmistir. Sünek hasar kriterleri hasarın olusumunu ele alısları bakımından, ampirik modeller ile çatlak olusumu ve gelisimi yaklasımını temel alan modeller olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Üzerinde yoğunlasılıp tez çalısmasının genis kapsamlı olarak ele aldığı kısım ise ampirik modeller olmustur. Bunun sebebi ise sayısal modellemelerin ve analizlerin çatlak olusumu ve gelisimi yaklasımını temel alan modellere kıyasla biraz daha az sayıda deneysel girdi gerektirmesidir. Çalısmada hasar olusumunu incelemek üzere özellikle AL 7075 alasımı tercih edilmistir. Malzeme özelliklerinin doğrulanması, hasar ve kopma bölgelerinin tesbit edilmesi için sıcaklık sarlandırmalı çekme deneyi makinası kullanılarak 25 °C, 100 °C, 149 °C, 204 °C ve 260 °C olmak üzere dört faklı sıcaklıkta çekme testleri yapılmıs, sonuçları kaydedilmis ve bu sonuçlar kullanılarak AL7075 alasımının mekanik özellikleri elde edilmistir. Çalısma kapsamındaçekme deneyi modellemeleri yapılarak her bir modelin farklı sıcaklıklardaki sonuçları elde edilmis ve sonrasında her bir sıcaklık için çekme deneyleri yapılıs ve model sonuçları ile karsılastırılmıstır. Normalize edilmis Cockroft ve Latham ile Brozzo modelleri hariç, çalısma sonucunda modellerin hasar olusan bölgeleri tespit edebildikleri ancak sayısal olarak hasar olusumunu tam olarak tespit edemedikleri görülmüstür.
In this study high temperature behaviour of some ductile damage models are investigated. Ductile fractures can be predicted with the help of several ductile fracture criterias found in literature. In the scope of this study, the behaviour of ductile fracture criterias such as Cockroft&Latham, Cockroft-Latham Normalized, Freudenthal, Ayada and Brozzo. In this study, experimental study AL7075 aluminum alloy is specifically chosen. Tensile test results and strain-stress curves at high temperatures are from literature. To verify tensile mechanical specification of experiment material and detect fracture region, fracture pattern, diameter at fracture as an important cirateria for FEM modelling and analysis, high temperature tensile tests are conducted. Tests were carried on at 25 °C, 100 °C 149 °C, 204 °C and 260 °C. During CAE modelling of tensile tests mechanical properties of AL7075 material is used as an input and damage values are obtained at necking diameter prior to fracture at each temperature. Numerical results and experimental results are compared. Except normalized Cockroft and Latham and Brozzo models, it is shown that the current damage models can foresee the location of failure quiet successfully but are no able to predict the failure numerically.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Hasar mekaniği, Sünek kırılma, Sonlu elemanlar, Damage mechanics, Ductile fracture, Finite Elements
Alıntı