Derin Ekoloji Bağlamında Kentte Sokak Hayvanlarıyla Birlikte Yaşamak Olgusunun İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-21
Yazarlar
Ürgüplü, Gülçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın konusu özellikle son yıllarda Sokak Hayvanlarına yönelik yapılan istenmeme baskısının irdelenmesi ve sokak hayvanları için kentlerde nasıl bir yaşam alanı oluşacağının araştırılmasıdır.Giriş bölümünde günümüzde ekolojik kriz ve yaşanılan sorunlardan bahsedilerek , bu ekolojik krizin sebebinin insanoğlu kaynaklı olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.İnsanoğlunun doğaya verdiği zarar ve gelecek nesillere bıraktığı sorunlar anlatılmıştırGünümüzün en büyük sorunlarının ana kaynağı olan insan merkezci bakış açısı tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. İnsan merkezci bakış açısına karşı ve tam tersi görüşleri savunan çevre merkezci temelli Derin Ekoloji kavramı üzerinde durulmuştur.. Derin ekoloji kavramının belli ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler ışığında “her türlü canlı” hakkına saygı duymaktadır.Derin Ekoloji, tüm yaşam biçimlerini birbiri için eşitleyen bir kavramdan söz eder. “İnsan , yaşamak ve yaşamaya bırakmak zorundadır” ilkesini savunur.İnsanoğlunun doğadan kopuk yaşayısı , onu her türlü sevgiden uzaklaştırmıştır. Hayvan sevgisi günümüzde yok olmuştur. Oysaki Hayvan sevgisi hayatımızı güzelleştirmekte, rahatlık ve kendine güven duygusu vermektedir. Kentlerde birçok etken ( insan yoğunluğu, trafik, yüksek katlı binalar, yeşil alanların azlığı.. vb.) insan üzerinde stres yapmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kentlerden hayvanları uzaklaştırmak insanoğlunu iyice yalnızlığa itmektedir. Kentlere hayvanları geri çağırmak olarak incelenen zoopolis örneği, hem hayvanlara hemde insanoğlunun bu yarattığı problemlere bir çare niteliğindedir. Kent ekosisteminde yer alan her türlü canlıyı koruma adı altında planlamaların yapılması gerektiği tezin sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Kentler de insan ile birlikte yaşamaya alışmış sokak hayvanlarını da bu planlamalar içerisinde düşünerek kent içerisinde belli yaşam alanları oluşturulmalıdır. Bu bağlam da Sokak hayvanlarının da belli bakım ve sağlık koşulları altında insanla ortak bir yaşamda yaşamasının sağlanması gerekliliği ve bu durumu hangi kentsel mekanlarda hangi kentsel objelerle yapılabileceği örnekleri incelenmiştir.
In recent years, especially for stray animals in the study, the pressure to be unwanted and stray animals examined how a living space for the cities. Ecological crisis and the problems experienced today are mentioned in the introduction. This is because the ecological crisis, human origin. Damage to the environment and future generations of mankind had left the described problems. The biggest problems today is the main source of human-centered viewpoint. Human-centered approach, all ethics, morals, and the rights of human beings to nature and far away from the cruel concepts that approach. Human produces and destroyes. Against human-centered perspective, and vice versa advocate the concept of eco-centric-based Deep Ecology. In this view, people considered as part of the system. Man has no right to change the universe Ecology. The phrase deep ecology was coined by the Norwegian philosopher Arne Næss in 1973.Animals have a right to life. People have destroyed nature by anthropocentric approach.People have become accustomed to living with animals have the right to live in urban areas.Live in urban areas stray animals on the basis of deep ecology and suggestions have been made for them in the urban objects.Human beings living disconnected from nature. Human, moved away from any kind of love. Yet the love of animals is a sense of comfort and self-confidence. For these reasons, the cities away from animals, human beings alone pushes thoroughly. Zoopolis model are studied in this thesis. “Zoopolis” was coined byJennifer Wolch, former professor of Geography at the University of Southern California and current dean at UC Berkeley’s College of Environmental Design. She described it as a “renaturalized, re-enchanted city” that would “allow for the emergence of an ethic, practice, and politics of caring for animals and nature” by “[inviting] the animals back in.” Zoopolis study recall the animals to the city.All kinds of urban ecosystem planning should be done in the name of animal protection. Stray animals under certain conditions and health care for people living with the living areas can be created. Animal protection planning should be done in cities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Kent yaşamı, Sokak Hayvanları, Zoopolis, Hayvan Hakları, Kentsel Donatılar, Derin Ekoloji, Urban life, Stray Animals, Deep Ecology, Zoopolis, Animal Rights
Alıntı