Üretim Kaynakları Planlaması

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Tezgel, H. Melek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Teknolojinin her alanda büyük bir hızla geliştiği günümüz koşullarında bir yandan üretim işletmelerinin yönetim sistemleri karmaşıklaştıkça bir yandan da bilgi teknolojisinde katedilen ilerleme sayesinde bu koşullara uygun üretim yönetim sistemleri de geliştirilmektedir. Bu gelişme paralelinde bugünün çok fabrikalı, üretim tesislerinin yönetim merkezinden uzak konumlandığı, uluslararası pazarlama ve satış organizasyonlarını kapsayan işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş olan, temelde Üretim Kaynaklan Planlaması kaynaklı, bilgi işlem destekli sistem İşletme Kaynaklan Planlaması Sistemidir (Enterprise Resources Planning - ERP) Çeşitli firmalar benzer özelliklerde, benzer niteliklerde yazılımlar geliştirmekte olduğu için böyle bir yazılım alma aşamasında olan firmalar için doğru seçimi yapmak, bu seçimde doğru karar modelinin kullanmak ta sonuçta beklenen başanya ulaşmakta önemli bir faktörü oluşturmaktadır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Üretim kaynak planlaması , Manufacturing resource planning
Alıntı