Bilgisayar çalışma ortamlarında çocukların bilgisayar kullanımının değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yalçın, F. Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada iletişim teknolojisi,bilgisayarın eğitimdeki rolü, çocukların algısal ve fiziksel gelişimleri, iş istasyonu kavramı bir bütün olarak incelemiş.Çocuk,iş istasyonu,ergonomi kavramları üzerinde özellikle durulmuştur. Ayrıca, Şişli Terakki Lisesinde 12 yaş çocukları üzerinde gözlemler yapılmış ve de bu gözlemler Ve çocukların bilgisayar çalışma istasyonları hakkındaki görüşleri de da göz önüne alınarak çalışma ortamı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Çocukların karşılaştıkları fiziksel ve duruşsal problemler ortaya konmuş ve durumu iyileştirmek için çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca,mevcut iki çalışma ortamı birbirleriyle karşılaştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, after a wide literature survey about the information technology, physical and cognitive development of children, computer integration to education, computer workstation concept gathered as a whole. The terms child, workstation computer, ergonomics are examined carefully and the importance of these concepts are mentioned. Differences of two computer work station are examined. Observations acoording to literature research is done in a Turkish private high school,Şişli Terakki Lisesi. Postural risks at these workstations are investigated and evaluated. Also students evaluations, questionnairre results are considered to draw a conclusion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
çocuk, iletişim teknolojileri, bilişsel ve fiziksel gelişim, bilgisayar çalışma istasyonu, computer work statiton, information technology, physical and cognitive development
Alıntı