Kum Davranışının Mikromekanizmaya Dayalı Olarak Endokronik Teori Kapsamında Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sezen, Atila
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Zemin davranışının modellenmesinde kullanılan gözlemlenebilir makroskopik değişkenlerin aslen mikro ölçekte gerçekleşen sürecin bir dışavurumu olduğu düşünüldüğünde, zeminlerin mikroskopik değişkenlerinin ve şekil değiştirmenin mikro mekanizmasının incelenmesi, modelleme konusunda daha doğru yaklaşımlara yol açacaktır. Ancak, mikroskopik değişkelerin ve bunların şekil değişimi ile birlikte değişimlerinin belirlenmesi ve tanecikli ortama ait bu değişkenlerle sürekli ortam arasındaki bağlantının sade ve basit bir şekilde kurulması oldukça önemli bir sorundur. Bu noktada, mikroskopik sürece ait içsel durum değişkenlerine dayalı ve sürekli ortamda tanımlanabilen bünye ifadelerine olanak vermesinden dolayı, endokronik teorinin gündeme getirilmesi oldukça anlamlı hale gelmektedir Bu çalışmada, zeminlerin mikro-mekanizmasının orijinal bir izahı yapılmış ve bu perspektifle farklı deney koşulları ve gerilme izleri altında gerek statik gerekse de çevrimsel yüklemeye tabi tutulan kumların davranışı açıklanarak, kumların drenajlı üç eksenli basınç davranışları endokronik teori kapsamında modellenmiş ve önerilen bünye ifadelerinin öngörü kapasitesi deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.
The observed macroscopic properties of soil behaviour is mainly the manifestation of microscopical mechanism during deformation. Consequently, modelling od soil behaviour should ideally be based on the microscopical process determining the behaviour. But, observation and determination of the related microscopical properties and parameters is a difficult and time consuming process. Besides this problem, the link between the microscopic particulate media and continuum media is an another problem and usually very comples realtions have been proposed. One of the main cadvantages of endochronic teory is its fundamental philosophy which bases the phenomology of the soil behaviour on the interna state variables that need not to be observed. By proposing an original explanation for the micromechanism of soil deformation, the behaviour of soils under various stress paths including both monotonic and cyclic conditions have been analysed and the predictive capacity of the proposed model based on endochronic constitutive equations were determined for drained triaxial response of soils.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Mikromekanizma, Endokronik Teori, Kum, Modelleme, Micromechanism, Endochronic Theory, Sand, Modeling
Alıntı