Elastik Zemine Oturan Yarı Dairesel Enkesitli Temele Sahip Perde Duvarın Yapı -zemin –yapı Etkileşimi Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Hayır, Abdul
Uluç, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmanın amacı yarı dairesel temellere sahip elastik zemine oturan ve SH dalgaları tarafından harekete maruz brakılan iki perde duvarının hareketi için bir analitik çözüm vermektir. İlk olarak yarım uzayın serbest sınır koşulunu otamatik olarak sağlayan gelen ve yansıyan dalgalar Bessel fonksiyonları cinsinden ifade edilmektedir. SH dalgası için yönetici denklem, temeller ve yarım uzay için polar, perde duvar için kartezyen koordinatlarda yazılmakta ve dalga fonksiyonlarına açılım yöntemiylede çözümü yapılmaktadır. Numerik sonuçlar iki yapı arasındaki mesafelere, yapı ve zeminin birim ağırlıklarına, çeşitli dalga geliş açılarına ve boyutsuz dalga sayılarına göre elde edilmektedir. Sonuçlar eğer iki yapı arasındaki uzaklık yeteri derecede uzaksa elde edilen sonuçların tek yapı için elde edilen sonuçlarla üst üste düşmektedir. Eğer yapılar birbirlerine yaklaşırsa özellikle düşük frekanslarda yapılar birbirlerinden önemli derecede etkilenmektedir.
The purpose of this study is to present one analytical solution for two shear walls having semi circular foundations resting on an elastic half-space and excited by SH waves. Firstly the incident and reflected waves automatically satisfying the free-boundary condition are written by Bessel functions in polar coordinates. The governing equation for the foundations and half space is written in polar coordinates, but for the shear walls it is assumed in Cartesian coordinate and solved by wave expansion method. Numerical results are presented for various distances between two structures, unit weights of soil and the shear walls, various incident angels and dimensionless wave numbers. Results show that when the distances are long enough, the displacements approach the results of one shear wall. When two structures come to close, especially in low frequency they start to effect each other efficiently.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı