Feriköy Pompa İstasyonu Yapıları Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Şanlı, Zeynep Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Feriköy Pompa İstasyonu’nun ayrıntılı bir şekilde belgelenebilmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Yapı, İstanbul’un içme suyunu sağlamak için kurulan ilk pompa istasyonu olan Terkos Su Pompa İstasyonu ile bağlantıyı sağlayıp Beyoğlu ve Rumeli sahilleri’ne su pompalamak için yapılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapının günümüz koşulları göz önüne alındığında, döneminde üstlendiği su iletme işlevini yerine getiremeyeceği açıktır. Bu nedenle restorasyon projesi uygun restorasyon yöntemleriyle hazırlanmıştır.
In this study, a detailed documentation of Feriköy Pump Station has been prepared. The building had a purpose to distribute water coming from Terkos Pump Station that has the feature of being the first pump station and supply water to Beyoğlu and the bay of Rumeli. Reconstitution project with the help of written documents and old drawings has been developed. When the present state of the monument is taken into consideration, its role of transporting water is no longer possible. Thus, restoration drawings are prepared according to proper technics of restoration.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Survey, Restitution, Restoration
Alıntı