Boğaz Geçişleri Seçeneklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dündar, M. Tarık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul’un iki yaka arası nüfus dengelerinin günden güne artarak değişmesinden dolayı, boğaz yolculukları diye tabir edebileceğimiz, bir yolculuk meydana gelmektedir. İstanbul’un Anadolu yakası ile Avrupa yakasını birbirine bağlayan boğaz köprülerinin artık ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle yeni çözümlere gereksinim duyulmuştur. 2010 yılı için nasıl bir boğaz geçişi olması gerektiğini İUAP’ da ki genel kriterler ekseninde belirttik. Boğaz geçişi için düşünülen alternatifleri ve kendi önerimizi tanıttıktan sonra, genel kriterler ekseninde bu alternatif geçişler birbirleriyle karşılaştırıldı. Değerlendirme sonuçlarına göre birinci sistem olarak Marmaray sistemi çıkmıştır. İkinci en yüksek puanı alan sistem ise çift katlı asma köprüsü ile Söğütlüçeşme – Hasanpaşa – Altunizade – Gayrettepe’den geçen metro sistemidir. Marmaray sisteminin yapımına başlanmıştır. Ancak; bu sistemin tek başına yetersiz olabileceği ve ulaşım sistemlerinin geniş bir ağ olması gerekliliğinden dolayı, ikinci en yüksek puanı alan sistemin de yapılabilir olduğu ve Marmaray Yüzeysel Metrosu ile birlikte çalışabileceği ortaya çıkmaktadır.
Population balance between two sides ( Anatolian and European sides) of Istanbul changes day by day .This leads to an increase in Bosphorus crossing commuters. Two Bosphorus bridges connecting to continents are not capable of serving transportation demand. As a result of this fact, alternative solutions are being searched. Transportation master plan ( TMP ) of IBB data are taken as basis to project the situation in the year 2010. Alternative Bosphorus crossings and ours are described and compared to each other. Due to ever increasing demand and alignment issues, the Marmaray Surface Metro will not be a complete solution to Bophorus crossings. According to analysis results, Marmaray metro system takes highest mark and second system is the metro system with double deck suspension bridge. Marmaray metro system construction has been started .However this system may not be enough for the demand and an efficient transportation system must be in a wide network and economical. With these are in mind, a double-deck suspension bridge connected to a subway line between Söğütlüçeşme - Hasanpaşa - Gayrettepe which works in conjunction with Marmaray is applicable.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Boğaz Geçişleri, Marmaray, Tüp Geçit, 3.Köprü, Boğaz Köprüleri, Metro, Bosphorus crossings, Marmaray, Tube tunnel, 3.Bridge, Bosphorus bridges, Subway
Alıntı