İklim Değişikliğinin Yerleşik Düzen,kentsel Yapı Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-08-06
Yazarlar
Erkan, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün şehirleri iklim değişikliklerine hazır değildir. Bu durum, plancıları ve mimarları önemli bir mücadeleye iterken, meydana gelen değişikliğe karşı yenilikçi çevreler yaratmak için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Yerleşik düzenin iklim değişikliklerine adapte olabilmesi için mimarların ve plancıların yaratıcı çözümler üretmeleri gerekmektedir. Açık mekânları ve ulaşım koridorlarını da kapsayan kentsel tasarım, oldukça uzun ömürlü olup iklimsel değişimle yıllar boyunca başa çıkabilmek zorundadır. Bu nedenle kentsel tasarımın bütün elementleri sıcaklık artışları, yağış miktarının değişimi ve deniz seviyesinin yükselmesi karşısında yeniden modellenmeli ve bunlarla başa çıkacak hale getirilmelidir. Adaptasyon, iklimsel değişikliğin yönetilmesi için gerekli en önemli stratejidir. Ülkeler riski en aza indirmek ve potansiyel faydaları maksimum düzeye çıkarmak için çözüm önerileri oluşturmak zorundadırlar. İklim ve hava koşullarında şu anda görülen değişiklikler ülkelerin vatandaşlarını, ekonomilerini ve çevrelerini etkileyen sinyalleri vermeye başlamıştır. Tasarım aracılığıyla İklimsel değişime adaptasyonun amacı, artık önüne geçilemez bazı değişikliklerle iç içe yaşamının bir gerçek olduğunu vurgulamak, adaptasyonun planlamaya ve tasarıma entegre oluşunun günümüz ve geleceğimiz toplumlarının gelişimine katkılarını göstermektir. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede yeşil dokunun rolünün ne denli büyük olduğu, çevrenin doğal bitki örtüsü açısından önem kazandırılması gerektiği, peyzajın vazgeçilmez unsur olduğu, ancak su sıkıntısından dolayı peyzaj kavramında değişiklik olacağı, kuraklık peyzajının önem kazanacağı, bu şekilde iklim değişikliği ile mücadelede başarılı olunacağı görülmektedir.
Our cities are not currently designed for climate change. It presents planners and designers with significant challenges, but also enormous opportunities to create innovative urban environments that will be attractive while functioning well as the climate changes. Architects and developers must also think creatively, to ensure that the built environment adapts to the changes ahead. The built environment generally has a design life of several years, and the urban form has even greater longevity. This makes climate change a current, rather than a future issue. In order to help communities adapt, planners, urban designers, architects, and developers should take into account predicted climates over this century at the design stage of any new development, refurbishment or regeneration programme. Adaptation helps ensure that our urban environments are more robust in the face of inevitable climate change, but it offers other opportunities as well. By building adaptive capacity and delivering sound adaptation solutions we can also make cities more attractive, with a better quality of life. Effective adaptation in the built environment needs to be supported by robust policy and a range of incentives to ensure delivery on the ground. Many adaptation strategies contribute to wider policy objectives and the creation of a quality public realm. The imperative to manage high temperatures and reduce flood and drought impacts can justify the creation and maintenance of green infrastructure. It is noted that green area is the essential component to cope with global warming and climate change. So, the importance of landscape architecture is one step ahead in design development. On the other hand, it is predicted that water shortage problem on the way for coming years. That concludes to a xeriscape design for planned green spaces.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Adaptasyon, Yüksek sıcaklıklar, Su sıkıntısı, Küresel ısınma, Kalkınmanın devamlılığı, Yaşam kalitesi, Kuraklık Peyzajı, Adaptation, High temperatures, Drought, Global warming, Sustainable development, Quality of life, Xeriscape
Alıntı