İçerisinde Değişken Viskoziteli Akışkan Bulunan Öngerilmeli Elastik Tüplerde Nonlinear Dalga Yayılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Demiray, Hilmi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, damarı öngerilmeli ve değişken yarıçaplı ince bir tüp, kanı da viskozitesi radyal doğrultuda değişen ve sıkıştırılamayan bir Newton akışkanı gibi varsayarsak ve indirgeyici pertürbasyon yöntemini kullanarak böyle ortamda uzun dalga yaklaşımı halinde linear olmayan dalgaların yayılımı incelenmiş ve evolusyon denklemi olarak değişken katsayılı Korteweg-deVries- Burgers (KdV-B) denklemi elde edilmiştir. Bu denklem için ilerleyen dalga çözümü aranmış ve değişen yarıçap nedeniyle eksen boyunca dalga hızının da değiştiği gösterilmiştir.
In this work, treating the artery as a prestressed thin elastic tube with variable radius and the blood as an incompressible Newtonian fluid with variable viscosity, the propagation of nonlinear waves in such a composite medium is studied, in the longwave approximation, through the use of reductive perturbation method and the variable coefficient KortewegdeVries- Burgers (KdV-B) equation is obtained as the evolution equation. A progressive wave type of solution is presented for the evolution equations and it is shown that the wave speed is variable along the tube axis.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı