Arz Zinciri Yönetiminde Kurumsal Karne Yöntemiyle Performans Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dağlı, Ayşe Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, işletmelerin içinde bulunduğu arz zinciri yönetim kavramı ve arz zinciri süreçlerinin standart haline getirilmesinde kullanılan SCOR modeli yapısı anlatılmıştır. Bir yönetim sistemi olan arz zincirinin performans ölçümü hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra bir performans yönetim sistem aracı olan kurumsal karne yöntemi anlatılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde arz zinciri performansının ölçülmesinde kurumsal karne yönteminin kullanıldığı bir modele yer verilmiş ve son olarak Türkiye’de farklı sektörlerde bulunan işletmelerin performans yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmiştir
In this study supply chain management, including companies, and SCOR model that is used for standardizing supply chain processes were explained. Furthermore, performance evaluation of supply chain, a management system, was described, and some details about a method of performance management system, balance score card, were given. In the last part of this study, a model system, which used a balance score card method to measure the performance of supply chain was shown. Finally, performance management systems of companies form different industries in Turkey and were explained
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Arz Zinciri, Kurumsal Karne, Performans, Supply Chain, Balanced Scorecard, Performance
Alıntı