Mevcut Çelik Bir Yapının 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Taşıyıcı Sistem Ve Birleşimlerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yardımcı, Nesrin tr_TR
dc.contributor.author Parlakyiğit, Mehmet Kamil tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:17Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, 1998 Deprem Yönetmeliğine göre süneklik düzeyi normal olarak tasarlanmış mevcut çelik bir yapının, 2007 Deprem Yönetmeliğindeki şartlar nedeniyle süneklik düzeyi yüksek yapı olarak dikkate alınarak taşıyıcı sistem ve birleşimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut yapı, kat yükseklikleri 3.9m olan 5 normal kat ve kat yüksekliği 2.8 m olan 1 çatı katından oluşmaktadır. Taşıyıcı sistemi, boyuna doğrultu yani X yönünde rijit çerçeveler ile enine doğrultu yani Y yönünde ise merkezi çelik çaprazlı perdeler ile yük aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Yapıda, 1998 ve 2007 yönetmeliklerinde verilen şartlar dikkate alındığında düzensizlik görülmemiştir. Döşeme sistemi olarak kompozit döşeme seçilmiştir. Mevcut yapıda kullanılan yapısal çelik kaliteleri, hadde profiller için St-44, levhalar için St-52, çaprazlarda kullanılan boru profiller için ise St-37 kalite olarak belirlenmiştir. Yapının inşa edildiği bölgede deprem yükleri rüzgara oranla daha büyük zorlanmalar oluşturduğu için yapı boyutlandırmasında deprem yükü dikkate alınmıştır. Çözüm yöntemi olarak Eşdeğer deprem yükü yöntemindeki minimum taban kesme kuvveti şartı dikkate alınarak Mod birleştirme yöntemi kullanılmıştır. 1998 yönetmeliğine göre yapılan statik çözümlemeler ile taşıyıcı sistem kesitlerinin ve birleşimlerin güçlendirme ihtiyacı araştırılmıştır. 2007 yönetmeliğine göre yapılan çözümlerde ise mevcut yapının süneklik düzeyi yüksek yapı olarak taşıyıcı sistem ve birleşimler açısından uyması gereken sınır şartlar ve 1998 de verilmeyen ek şartlar ortaya konulmuştur. 2007 yönetmeliğine göre moment aktaran kiriş kolon birleşimlerinde problen görüldüğünden, yeni birleşim tasarımı ve birleşim tasarımının hesap adımları verilmiştir. Sonuçlar bölümünde 1998 ve 2007 yönetmelikleri karşılaştırmalı olarak incelenerek modelden elde edilen sonuçlar ile birlikte 2007 yönetmeliğindeki eksik noktalar verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Main propose and the scope of this study is to explore strengthening requirement on structural system and connections of an existing steel structure. The structure has 5 normal storeys with a storey height of 3.9m and 1 ceiling floor with 2.8m height. Rigid moment resisting frames used In X direction. Also in Y direction non-eccentrically moment resisting braces used to resist lateral forces. No irregularities were seen on structural system according to both 1998 and 2007 earthquake codes. Composite slab system is selected as slab system. Existing structure was designed according to 1998 Turkish earthquake code in consideration of normal system behavior. However, according to compulsory rules and limitations in 2007 code, existing structure was re-analyzed as a high ductile structural system. St-44 quality structural steel was used for structural system elements (except braces). St-52 quality structural steel was used for plates and St-37 quality steel was used for braces. During calculations, response spectrum analysis method was used considering minimum base shear ratios with equivalent earthquake load method. According to calculations which made with 1998 code, structural system and connections checked and strengthening requirements explored. Structural system and connection analyses and high ductile behavior system limitation checks was made according to 2007 earthquake code Consequently, moment resisting beam column connection design procedure was explained and 1998-2007 Turkish earthquake code assumptions and calculation methodology was discussed in results section. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6732
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject süneklik düzeyi yüksek yapı tr_TR
dc.subject 2007 deprem yönetmeliği tr_TR
dc.subject güçlendirme tr_TR
dc.subject çelik yapının güçlendirilmesi tr_TR
dc.subject merkezi çapraz tr_TR
dc.subject kapasite tasarımı tr_TR
dc.subject moment aktaran kiriş kolon birleşimleri tr_TR
dc.subject steel structure en_US
dc.subject 2007 earthquake code en_US
dc.subject 1998 earthquake code en_US
dc.subject moment resisting steel frames en_US
dc.subject non eccentrically steel braces en_US
dc.title Mevcut Çelik Bir Yapının 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Taşıyıcı Sistem Ve Birleşimlerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Structural System And Connection Analyses Of An Existing Steel Structure According To 2007 Turkish Earthquake Code en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8501.pdf
Boyut:
1.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama