İçten Yanmalı Motorlarda Sürtünme Kayıpları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, İlker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde motor sürtünmesi ölçüm metotları incelenmiş ve ‘Anlık ortalama indike basınç ölçüm metodu’ temel alınarak bilgisayar ortamında krank-biyel-piston mekanizması modellenmiştir. Bu model kapsamında sonlu elemanlar analizi metodu ile esnek, kuvvet algılayabilir bir biyel modellenmiş ve biyel üzerindeki gerilme dağılımı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda motor sürtünmesi ölçümlerinde biyel üzerindeki uzama ölçümleri için kullanılan strain-gage’ler için uygun yer tespiti yapılmıştır. Ayrıca modele örnek sürtünme kuvveti eklenerek biyel üzerindeki gerilme dağılımındaki farklılık gözlenmiştir. Alınan sonuçlar incelenerek biyel üzerindeki gerilme dağılımı hakkında bilgi edinilmiş ve sürtünmenin biyel üzerindeki uzama ve gerilme dağılımında az da olsa etkisi olduğu saptanmıştır.
In this study, engine friction measurement methods have been researched and a crank-connecting rod-piston mechanism based on ‘Instantaneous IMEP Method’ have been modeled in computer environment. According to this model’s scope, a flexible connecting rod has been modeled by using finite element analysis and the stress distribution on the flexible connecting rod is investigated. By observing the contour plot results, a suitable place has been chosen for the strain gages used for measuring the stress and strain values on connecting rod in engine friction measurements. Furthermore, stress and strain changes on the connecting rod have been observed by adding a sample friction force to the model. In addition to this, the friction force’s effect on the stress and strain distribution of the connecting rod is studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
içten yanmalı motor, biyel, gerilme, uzama, sürtünme, strain gage, friction losses, connecting rod
Alıntı