Kıyı Bölgelerinde Aktif Kuvvetler Ve Kıyı Alanlarının Yok Olması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayrak, Nergis Ani Anıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada kıyı bölgeleri ve özellikleri tanıtılmıştır. Kıyı bölgelerini oluşturan kuvvetler ve bu kuvvetler sonucunda oluşan değişik tip kıyı çeşitleri incelenmiştir. Kıyı bölgelerininin zarar görmesi ve yok olmasında etkili olan kuvvetler incelenmiştir. Kıyı bölgesindeki katı madde kaynaklarının yok olması doğal sebeplerin sonucu olabildiği gibi insan aktivitelerinden de kaynaklanmaktadır. Doğal sebeplerin başında dalga, akıntı, ve gelgitler gelmektedir. Kıyı şeritlerinin geri çekilmesi, kaynak bütçesi gibi sebeplerde kati maddeleri yok olmasına sebep olmaktadır. İklim koşullarındaki değişimler kıyı bölgelerini etkileyen fiziksel etmenlerdendir. Kıyı bölgesindeki katı madde kayıplarına insanların bölgede yaptığı değişimlerin etkisi büyüktür. Yapılan inşaatlar bir süre sonra kıyı bölgelerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve yok olmasına sebep olabilir.
In this study coastal zones and characteristics were explained. Forces that form the coastal zones and different coast types created by these forces were also studied in the study. Forces have negative effects on coastal zones are introduced. Sediments transportation has a significant role in the formation of the coasts. The most important negative effect to the land loss is the human activities in the coasts. Natural reasons of the land losses are waves, currents and tides. Global warming of the atmosphere has negative effects on coastal zones. Engineering structures are designed to control the land loss but they can also accelerate the land loss of adjacent coasts by changing the wave behavior. These kinds of structures change the natural balance of the coastal zones.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
kıyı çeşitleri, kıyı bölgelerinin oluşması, kıyı bölgelerinin yok olması, coast types, formation of the coastal areas, land losses at coastal areas
Alıntı