İnce Levhalarda Dar Yarıklar Civarında Termal Gerilmelerin Dağılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Abdulaliyev, Ziya
Bakioğlu, Mehmet
Bulut, Osman
Ataoğlu, Şenol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, sanayide yaygın olarak kullanılan farklı malzemelerden birleşik veya farklı sıcaklıklara maruz levhalarda birleşim yüzeyine yakın kusurlu bir yapıda kusur civarındaki termal gerilmelerin dağılımı deneysel olarak incelenmiştir. Kullanılan deneysel yöntem fotoelastisitenin mekanik modelleme yöntemidir
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı