How Effective Are The Advertising Expenses Made In The Worst Performing Year? A Worldwide Analysis

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Şeker, Sırma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
With the differences from past to present; development of technology, rise of competition, reduction of resources etc. give rise to the problem for companies to use their resources effectively. Advertising is an effective investment for companies to gain positive tangible and intangible effects if they implement it with the right strategic decisions. Since the companies are different in nature due to their structures, which resource they have to invest depends on them. The overall objective of the firms is increase shareholder value and ensure sustainability. If companies want to gain long-term success and increase shareholder value, they need to invest in additional resources such as advertising.
Geçmişten bugüne olan teknolojinin gelişmesi, rekabetin artması, kaynakların azalması gibi farklılıklar firmalar için kaynakların en etkin şekilde kullanma problemini doğuruyor. Reklam, eğer doğru stratejik kararların seçilmesiyle birlikte uygulanırsa firmalar için hem soyut hem de somut bir etki yaratacak etkin bir yatırım haine gelecektir. Firmalar doğası gereği yapısal olarak farklı olduklarından dolayı, hangi kaynağa ne şekilde yatırım yapacakları onlara bağlıdır. İşletmelerin genel hedefi paydaş değerini arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Şirketler uzun dönemli başarı elde etmek ve paydaş değerini arttırmak istiyorlarsa, reklam gibi ek kaynaklara yatırım yapmaya ihtiyaç duyabilirler. Reklam günümüzde birçok kanal yoluyla yapılabilmektedir. Yani, firmalar hem baskı veya televizyon gibi ana medya kanallarını tercih edebilirler, hem de sosyal medya gibi online medya kanallarına yönelebilirler.
Açıklama
Thesis (M.B.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Business Administration, İşletme yönetimi
Alıntı