Altı Sigma Ve İstatistiksel Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kurt, Hürmüz Mine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Altı Sigma ve İstatistiksel Araçları incelenmiş, gerçek bir işletme uygulamasına yer verilmiştir. İlk olarak, Altı Sigma kavramı ele alınmış, Altı Sigma’nın tarihsel gelişimi incelenmiştir. Ayrıca Altı Sigma’nın yararlarından, müşteri ve süreç kavramından, Altı Sigma’nın geleceğinden bahsedilmiştir. Daha sonra, Altı Sigma uygulama metodolojisinden bahsedilmiş ve Altı Sigma uygulamalarının tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamalarına yer verilmiştir. Altı Sigma organizasyon yapısı anlatılmış, Altı Sigma uygulamalarındaki başarı faktörlerinden bahsedilmiştir. Detaylı olarak istatistiksel araçlar incelenmiş, bu araçlar değişik uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Uygulama kısmında şirketin genel bir tanıtımı yapılmış, şirkette uygulanan Altı Sigma örneklerinden bahsedilmiştir. Son olarak uygulamada elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır.
In this study, Six Sigma and Statistical Tools have been studied and a company implementation has been examined. Firstly, Six Sigma topic has been studied. Historical improvement of Six Sigma has been told. Additionally, objectives and benefits of Six Sigma, customer and process concepts and future of Six Sigma have been discussed. Also, Six Sigma implementation methodology and its steps such as define, measure, analyze, improve, control have been defined. Then, Six Sigma organizational structuring and success factors in Six Sigma implementation have been discussed. Next, statistical tools have been studied in detail and those tools have been enriched with different implementation tool samples. In implementation stage, the company has been introduced. Additionally, implementation of Six Sigma in the company has been discussed. Finally, obtained results have been shared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Altı Sigma, İstatistiksel Araçlar, Six Sigma, Statistical Tools
Alıntı