Jeotekstillerin çeşitleri, kullanımı en yaygın olan tiplerin üretim yöntemleri ve özelliklerinin değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Aktaş, Mahinur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Son yıllarda dünya çapında çok büyük ilgi uyandıran endüstriyel tekstillerin bir dalı olan ve inşaat mühendisliğine hizmet eden jeotekstil malzemelerin kullanımı, çok kısa zamanda artış göstermiştir. Bu çalışmada, jeotekstil malzemelerinin fonk siyonları, çeşitleri, uygulamaları ve tüketim durumları izah edilmiş, farklı tip jeoteks- tillerin özellikleri bakımından birbirleriyle karşılaştırılmasına da yer verilmiştir. Bu arada en çok kullanılan tip olması nedeniyle non-woven tip jeotekstiller üzerinde de taylı olarak durulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde endüstriyel tekstil malzemelerinin tüketiminde, son yıllardaki önemli artış ve bu artışın sebepleri izah edilmiştir. Ayrıca endüstriyel teks tiller (teknik tekstiller) başlığı altında bir sınıflandırma yapılarak geniş bir tablo oluşturmuştur. İkinci bölüm endüstriyel tekstil malzemelerinin önemli bir alt sınıfı olan jeo- tekstillerin tanıtılması mahiyetindedir. Fonksiyonları, sınıflandırılması, uygulamaları, avantaj/dezavantajları izah edilmiştir. Üçüncü bölümde non-woven jeotekstillerin üretim yöntemleri, kalite kontrolle ri ve gerçek bir jeotekstil non-woven üretim hattının hem teknik hem maliyet özel likleri belirtilmiştir. Bunun yanısıra farklı tipteki jeotekstiller üzerinde yapılan testler dikkate alınarak özelliklerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kısaca özetlenmiş, önemli hususlar belirtilmiştir ve çalışma yöntemi ekte verilmiştir.
SPC is a usefull tool , but like every tool a sufficent management idea and company philosophy is required to transfer it to a living helpfull tool , otherwise it will only be usefull tool in the theory.For this the phlosphy of FORD Motor Company is herebelow given.The same philosophy is accepted by OTOSAN.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
dokunmamış kumaşlar, jeotekstil, tekstil malzemeleri, non woven fabrics, geotextile, textile materials
Alıntı