Meiji Ve Tanzimat Dönemlerindeki Mimari Değişimlerin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-11
Yazarlar
Kürkçü, Kerim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Meiji Restorasyon Dönemi ve Tanzimat Dönemi’nde geleneksel kökleri çok kuvvetli olan Osmanlı ve Japonya Mimarlığı’nda meydana gelen değişimler araştırılmıştır. İki toplumda da var olan geleneksel mimari biçimlerin farklı altyapıları ve tarihsel süreçleri olan iki kültürde yaklaşık aynı tarihlerde, modern bir dille yeniden yorumlanmasındaki benzer ve farklı yaklaşımlar irdelenmiştir. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, amaç, kapsam ve yöntem ele alınmıştır. İkinci bölümde, Meiji Restorasyon Dönemi, bu dönemdeki gelişmeler ve mimari değişimler araştırılmıştır. Ayrıca, Tokugawa Dönemi’nden başlayarak Japonya’daki siyasi ve kültürel gelişmeler incelenmiş Meiji Restorasyonu’na yol açan etkenler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Tanzimat Dönemi, bu dönemdeki gelişmeler ve mimari değişimler araştırılmıştır. Bu bölümde ayrıca, Tanzimat Dönemi’ne yol açan etkenlerin anlaşılabilmesi için 18. yüzyıldn itibaren Osmanlı İmparatorluğundaki siyasi ve kültürel gelişmeler de incelenmiştir. Dördüncü bölümde, Meiji Restrosyonu ve Tanzimat Dönemlerinin erken tarihlerinde mimarlık alanında görülen yeni yapı tipolojilerinin, inşa tekniklerinin ve malzemelerinin karşılaştırılması olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca bu bölümde söz edilen dönemlerde faaliyer gösteren mimarlar ve kentsel boyuttaki değişimlerde irdelenmiş ve sonuçlar ortya konmuştur.
This study aims to examine the impact of the modernization in 19th century Japan and Ottoman Empire. The overarching purpose of the study is to do a comparative reading on Japan’s Meiji Restoration Reform and Ottoman Empire’s Tanzimat Reform by using the architectural forms and buildings. The research objective of the study is to understand the emergence of European based architectural forms which had been consolidate with the traditional architectural forms of these two ancient cultures. Four sections organize the main body of this study. Aim of the first section is to give a broad information about the statement, the scope and the methodology of the study. The second and The third section of the study cover the Meiji Period and Tanzimat Period. These sections therefore trace the transformation of the politics, economics and social background of the society through reform works. The main objective of sections is to understand the effects of these reforms and cultural transformations on the architectural productions of 19th century Japan and Ottoman Empire. The fourth section is about the similarities and differences of Meiji Period and Tanzimat Period in the sense of architectural production. Main objective of this section is to do a comparative reading of the building typologies and the construction techniques. As an addition, a short analyze of the architects and the urban renovation works are the other objectives of this section. This section also accomplished by the discussion of the outcomes of the research
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Meiji Devrimi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Modernleşme, Tanzimat Dönemi, 19. Yüzyıl, Meiji Revalution, Architecture, Architectural History, Modernization, Tanzimat period, Tanzimat, 19th Century
Alıntı