Altili Grup Silolarin Malzeme Basinci Altindaki Davranişı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Yüksel, S. Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Betonarme grup silolar, büyük miktarlarda farklı boyutlardaki daneli malzemelerin silo hücrelerinin içinde olduğu kadar silo hücreleri arasında da depolanmasında kullanılmaktadırlar. Betonarme grup silolarda tasarım kuvvetlerinin hesaplanması, komşu silo duvarları arasındaki süreklilik ve kuvvet aktarımından dolayı zaman alıcı ve zahmetli bir iştir. Bu siloların depolanan malzeme basıncı altındaki davranışı ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak bu çalışmaların çok büyük bölümü dörtlü grup silolar ile ilgili olduğundan, bu çalışmada, altılı grup siloların iç yüklemeler altındaki davranışı sonlu elemanlar modellemesi ile araştırılmıştır. Altılı grup siloların kritik kesitlerinde malzeme basıncından kaynaklanan eksenel kuvvetler, kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri kapsamlı bir parametrik çalışma ile hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen parametrik çalışmada, silo duvar kalınlığı, kesişim duvarı kalınlığı ve kesişim duvarı uzunluğu değiştirilmiş ve bu parametrelerin tasarım kuvvelerine etkileri araştırılmıştır. Tasarım kuvvetlerini hesaplamak için gerekli olan tasarım formülleri ve tasarım katsayıları ise sonlu elemanlar yönteminin analiz sonuçları kullanılarak elde edilmiştir.
Different and huge amounts of granular materials can be stored in and between the cells of the grouped reinforced concrete cylindrical silos. The determination of the design forces acting on these grouped silos requires significant computational effort due to structural continuity and the force transfer between the adjacent silos. The behavior of the grouped silos due to stored materials has been studied for many years; however, most of these studies have been related with the group of four cylindrical silos. In this conjunction, the present study carried out a series of finite element analyses to examine the behaviors of various groups of six cylindrical silos against interstice loadings. A parametric study was performed by varying the silo-wall thickness, intersection wall thickness and the intersection wall lengths of the groups of six cylindrical silos in order to confirm their effectiveness on the resultant design forces. The bending moments, hoop forces and shear forces occurring at the interstice walls due to interstice loadings were computed with realistic theoretical models. Based on the results of the present finite element analyses, the design formulas were introduced and the design coefficients were proposed to compute the design forces.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı