Fonksiyonel Kademelendirilmiş Dairesel Plakların Lineer Olmayan Termomekanik Analizleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Güneş, Recep
Apalak, M. Kemal
Reddy, J.n.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, mekanik ve ısıl yüklemelere maruz fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plakaların geometrik lineer olmayan analizleri yapıldı. Analizlerde Green-Lagrange şekil değiştirme tensörü kullanıldı. Kademelendirilmiş bölgedeki lokal malzeme özelliklerinin hesaplanmasında mikromekanik model olarak Mori-Tanaka şeması kullanıldı. Isıl yüklemeye maruz plakalarda kalınlık boyunca sıcaklık dağılımı sürekli rejim ısı transferi denklemi çözülerek tespit edildi. Örnek olarak da Zirkonya (ZrO2) ve Alüminyumdan (Al) oluşan fonksiyonel kademelendirilmiş dairesel plaka kullanıldı ve elde edilen sonuçlar grafik olarak sunuldu.
In this study, geometrically nonlinear analysis of functionally graded circular plates subjected to mechanical and thermal loads was carried out. The Green-Lagrange strain tensor in its entirety was used in the analysis. The locally effective material properties were evaluated using homogenization method that is based on the Mori-Tanaka scheme. In the case of thermally loaded plates, the temperature variation through the thickness was determined by solving a steady-state heat transfer (i.e., energy) equation. As an example, an FGM circular plate composed of Zirconium (ZrO2) and Aluminum (Al) was used and results are presented in graphical form.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı