Fren Vakum Borularının Bilgisayar Destekli Mühendislik (motor Salınımı ) Yöntemiyle Hesaplaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Töre Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada fren vakum borularının dizaynında kullanılan yeni bir metot konu edilmiştir. Bu metodun kullanılmasındaki sebep vakum borularının modellenmesi aşamasında sunulan kısıtlı dizayn hacimdir. Genellikle sadece statik prensiple dizayn edilen modellerde dinamik şartlar altında parçalar arasındaki yetersiz mesafeye bağlı olarak fonksiyonel ve konfor sorunları gözlenebilmektedir. Bu yeni metot daha önceden üç boyutlu modellemesi yapılmış vakum borularına bilgisayar destekli mühendislik (CAE) hesaplamasıyla motor salınımı analizinin uygulamasını öngörür. Öncelikle statik dizayn prensiplerine ve şartnamelere bağlı olarak çeşitli motor ve taşıt modelleri için fren vakum boruları modellenir. İkinci adım olarak bu modellere motor salınımı analizi uygulanıp, parçalar arası mesafe konusunda bir sorun olup olmadığı ve fren vakum borusu modelinin değiştirilip değiştirilmemesi gerekliliğini gösteren sonuçlar elde edilir. Sonuçlara bağlı olarak ihtiyaç olması halinde bir sonraki etapta vakum borusunun 3 boyutlu modeli revize edilerek istenilen parçalar arası mesafeler yakalanmaya çalışılır. Bu işlemin sonunda sağlama amaçlı olarak motor salınımı analizi tekrar uygulanır. Sonuçların tatmin edici olmaması halinde ise son iki adım tekrarlanarak devam edilir. Bunlara ek olarak statik ortamda yapılan 3 boyutlu modellemenin taşıta monte edildikten sonra ne derece gerçeği yansıttığını görmek ve motor titreşimlerinden kaynaklanan vakum borusu üzerindeki hareket zarfı karakteristiğini belirlemek amacıyla bir test düzeneği kurulup gerçek parçalarla bahsi gecen analiz yapılmıştır.
In this study a new method has been used to design brake vacuum hoses for vehicles. The drive to use such a new method is the given tight vehicle package space where the brake vacuum hose has to be routed. Usually with just statically designed models, clearance issues may occur and under dynamic conditions. Those models show touch issues which result in functional and comfort issues. This new method consists of applying CAE calculation to an existing 3D model of a brake vacuum hose resulting a so called ‘engine rock’ analysis. First 3D models are developed for individual brake vacuum hoses depending on different engine and vehicle variants, based on static routing principles and requirements. As a second step, engine rock simulation is applied to these models. The results of this first analysis show whether the design has clearance issues and a revision is required on the routing or not. In case of need, the static 3D model of the brake vacuum hose gets revised as a further step in the lights of applied engine rock analysis. Following this, a further engine rock analysis gets applied to the final model as a verification step. If the clearances provided by this final analysis are not satisfactory enough, the last two steps of revision and analysis get repeated. Also a test rig is built in order to see how representative the static routing is and to define the displacement envelope characteristic of the brake vacuum hose through engine vibrations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
3 boyutlu modelleme, Bilgisayar destekli mühendislik CAE, Motor salınımı analizi, 3D model, CAE calculation, Engine rock analysis
Alıntı