Sa'dabad'ın botanik bahçesi olarak değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Şen, İpek Melek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Çağımızda, endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre sorunla¬ rı doğadan bir çok bitki türünün yok olmasına neden olmuş¬ tur. Bu konuda araştırma yapan bilimsel kuruluşlardan biriside botanik bahçeleridir. Gelişmiş ülkelerde canlı bitki müzesi olarak nitelenen botanik bahçelerinin ülkemizde tam teşekküllü bir örneğinin bulunmayışı bu konuda bir çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır. 1. Bölümde çalışmanın amacı, "Dünya botanik bahçe örneklerinin tarihsel gelişimini,amaçlarını ve planlama kriterlerini incelemek, bu araştırmadan elde edilen verilerle botanik bahçesi kurulabilecek bir alanın saptanması ve bir örnek alan kullanımı geliştirilerek- öneriler sunmak"olarak belirlenmiş ve çalışmanın yöntemi ortaya konmuştur. Botanik bahçeleri kavramı ve amaçlarına 2. Bölümde değinilerek tarihsel gelişimi, ülkemizdeki durumu ve son yıllarda botanik bahçelerinin çalışma programını katılan yeni amacı anlatılmıştır. 3. Bölümde ise, ilk örneklerini üniversitelere bağlı olarak gördüğümüz botanik bahçelerinin günümüzde hangi kurumların yönetiminde işlevlerini sürdürdüğü, bir botanik bahçesi düzenlenmesinde etkili olan planlama kriterleri ile bahçelerin tasarımındaki fiziksel ve bitkisel planlama ilkeleri ortaya konmuştur. 4. Bölümde ise, araştırma alanı olarak seçtiğimiz Kağıthane Mesiresi-Sa'dabad'ın fiziksel verileri (jeoloji, topografya, iklim, toprak, bitki örtüsü), tarihteki ko - nümü, tarihteki peyzaj potansiyeli, günümüzdeki alan kullanımı, arazi mülkiyeti,: ulaşım durumu ve çevre sorunları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilerle ve botanik bahçesi planlama kriterleri doğrultusunda hazırlanan alan kullanım 5. bölümde açıklanmış ve bu alanla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Botanic gardens are öne of the scientific foundations that have a leadership inand make studies on some topics such as plant introduction, taking precautions to gene erosion, and conservation of plants which are the most essential part of our life. Botanic gardens are not only a scientific foundation with their studies and researches but also a site where the passive recreation can take place. in this study, to research and to set the planning criterions of botanic gardens and also to develop a model project of botanic garden, that are accepted as museums today, is aimed. According to our explanations the aim and the content of the thesis is pointed ouf.and the ıtsthod of.the thesis that will be used, is clarified in the first chapter. in the second chapter, some information about botanic gardens, their aims and conservation studies which were began in 20th century, was given.And also historical developments of gardens and our botanic gardens, arboret.ums are explained. The archetypes of botanic gardens came into being in Renaissance Italy as a kind of garden for introducing plant material to the students in universities- Being a most important research and education center in that period, botanic gardens were kept on going their duty of serving as a research and education center for centuries. Botanic gardens are passive recreation sites where labeled plants are shown to public and where the different organised plants are arranged according to scientific classification in under control places. viii ÖZET Çağımızda, endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre sorunla¬ rı doğadan bir çok bitki türünün yok olmasına neden olmuş¬ tur. Bu konuda araştırma yapan bilimsel kuruluşlardan biriside botanik bahçeleridir. Gelişmiş ülkelerde canlı bitki müzesi olarak nitelenen botanik bahçelerinin ülkemizde tam teşekküllü bir örneğinin bulunmayışı bu konuda bir çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır. 1. Bölümde çalışmanın amacı, "Dünya botanik bahçe örneklerinin tarihsel gelişimini,amaçlarını ve planlama kriterlerini incelemek, bu araştırmadan elde edilen verilerle botanik bahçesi kurulabilecek bir alanın saptanması ve bir örnek alan kullanımı geliştirilerek- öneriler sunmak"olarak belirlenmiş ve çalışmanın yöntemi ortaya konmuştur. Botanik bahçeleri kavramı ve amaçlarına 2. Bölümde değinilerek tarihsel gelişimi, ülkemizdeki durumu ve son yıllarda botanik bahçelerinin çalışma programını katılan yeni amacı anlatılmıştır. 3. Bölümde ise, ilk örneklerini üniversitelere bağlı olarak gördüğümüz botanik bahçelerinin günümüzde hangi kurumların yönetiminde işlevlerini sürdürdüğü, bir botanik bahçesi düzenlenmesinde etkili olan planlama kriterleri ile bahçelerin tasarımındaki fiziksel ve bitkisel planlama ilkeleri ortaya konmuştur. 4. Bölümde ise, araştırma alanı olarak seçtiğimiz Kağıthane Mesiresi-Sa'dabad'ın fiziksel verileri (jeoloji, topografya, iklim, toprak, bitki örtüsü), tarihteki ko - nümü, tarihteki peyzaj potansiyeli, günümüzdeki alan kullanımı, arazi mülkiyeti,: ulaşım durumu ve çevre sorunları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilerle ve botanik bahçesi planlama kriterleri doğrultusunda hazırlanan alan kullanım 5. bölümde açıklanmış ve bu alanla ilgili önerilerde bulunulmuştur. THE RE-USE OF THE SA'DABAD AS A BOTANIC GARDEN SUfflARY Botanic gardens are öne of the scientific foundations that have a leadership inand make studies on some topics such as plant introduction, taking precautions to gene erosion, and conservation of plants which are the most essential part of our life. Botanic gardens are not only a scientific foundation with their studies and researches but also a site where the passive recreation can take place. in this study, to research and to set the planning criterions of botanic gardens and also to develop a model project of botanic garden, that are accepted as museums today, is aimed. According to our explanations the aim and the content of the thesis is pointed ouf.and the ıtsthod of.the thesis that will be used, is clarified in the first chapter. in the second chapter, some information about botanic gardens, their aims and conservation studies which were began in 20th century, was given.And also historical developments of gardens and our botanic gardens, arboret.ums are explained. The archetypes of botanic gardens came into being in Renaissance Italy as a kind of garden for introducing plant material to the students in universities- Being a most important research and education center in that period, botanic gardens were kept on going their duty of serving as a research and education center for centuries. Botanic gardens are passive recreation sites where labeled plants are shown to public and where the different organised plants are arranged according to scientific classification in under control places. viii ÖZET Çağımızda, endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre sorunla¬ rı doğadan bir çok bitki türünün yok olmasına neden olmuş¬ tur. Bu konuda araştırma yapan bilimsel kuruluşlardan biriside botanik bahçeleridir. Gelişmiş ülkelerde canlı bitki müzesi olarak nitelenen botanik bahçelerinin ülkemizde tam teşekküllü bir örneğinin bulunmayışı bu konuda bir çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır. 1. Bölümde çalışmanın amacı, "Dünya botanik bahçe örneklerinin tarihsel gelişimini,amaçlarını ve planlama kriterlerini incelemek, bu araştırmadan elde edilen verilerle botanik bahçesi kurulabilecek bir alanın saptanması ve bir örnek alan kullanımı geliştirilerek- öneriler sunmak"olarak belirlenmiş ve çalışmanın yöntemi ortaya konmuştur. Botanik bahçeleri kavramı ve amaçlarına 2. Bölümde değinilerek tarihsel gelişimi, ülkemizdeki durumu ve son yıllarda botanik bahçelerinin çalışma programını katılan yeni amacı anlatılmıştır. 3. Bölümde ise, ilk örneklerini üniversitelere bağlı olarak gördüğümüz botanik bahçelerinin günümüzde hangi kurumların yönetiminde işlevlerini sürdürdüğü, bir botanik bahçesi düzenlenmesinde etkili olan planlama kriterleri ile bahçelerin tasarımındaki fiziksel ve bitkisel planlama ilkeleri ortaya konmuştur. 4. Bölümde ise, araştırma alanı olarak seçtiğimiz Kağıthane Mesiresi-Sa'dabad'ın fiziksel verileri (jeoloji, topografya, iklim, toprak, bitki örtüsü), tarihteki ko - nümü, tarihteki peyzaj potansiyeli, günümüzdeki alan kullanımı, arazi mülkiyeti,: ulaşım durumu ve çevre sorunları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilerle ve botanik bahçesi planlama kriterleri doğrultusunda hazırlanan alan kullanım 5. bölümde açıklanmış ve bu alanla ilgili önerilerde bulunulmuştur. THE RE-USE OF THE SA'DABAD AS A BOTANIC GARDEN SUfflARY Botanic gardens are öne of the scientific foundations that have a leadership inand make studies on some topics such as plant introduction, taking precautions to gene erosion, and conservation of plants which are the most essential part of our life. Botanic gardens are not only a scientific foundation with their studies and researches but also a site where the passive recreation can take place. in this study, to research and to set the planning criterions of botanic gardens and also to develop a model project of botanic garden, that are accepted as museums today, is aimed. According to our explanations the aim and the content of the thesis is pointed ouf.and the ıtsthod of.the thesis that will be used, is clarified in the first chapter. in the second chapter, some information about botanic gardens, their aims and conservation studies which were began in 20th century, was given.And also historical developments of gardens and our botanic gardens, arboret.ums are explained. The archetypes of botanic gardens came into being in Renaissance Italy as a kind of garden for introducing plant material to the students in universities- Being a most important research and education center in that period, botanic gardens were kept on going their duty of serving as a research and education center for centuries. Botanic gardens are passive recreation sites where labeled plants are shown to public and where the different organised plants are arranged according to scientific classification in under control places. viii ÖZET Çağımızda, endüstrileşme ile ortaya çıkan çevre sorunla¬ rı doğadan bir çok bitki türünün yok olmasına neden olmuş¬ tur. Bu konuda araştırma yapan bilimsel kuruluşlardan biriside botanik bahçeleridir. Gelişmiş ülkelerde canlı bitki müzesi olarak nitelenen botanik bahçelerinin ülkemizde tam teşekküllü bir örneğinin bulunmayışı bu konuda bir çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır. 1. Bölümde çalışmanın amacı, "Dünya botanik bahçe örneklerinin tarihsel gelişimini,amaçlarını ve planlama kriterlerini incelemek, bu araştırmadan elde edilen verilerle botanik bahçesi kurulabilecek bir alanın saptanması ve bir örnek alan kullanımı geliştirilerek- öneriler sunmak"olarak belirlenmiş ve çalışmanın yöntemi ortaya konmuştur. Botanik bahçeleri kavramı ve amaçlarına 2. Bölümde değinilerek tarihsel gelişimi, ülkemizdeki durumu ve son yıllarda botanik bahçelerinin çalışma programını katılan yeni amacı anlatılmıştır. 3. Bölümde ise, ilk örneklerini üniversitelere bağlı olarak gördüğümüz botanik bahçelerinin günümüzde hangi kurumların yönetiminde işlevlerini sürdürdüğü, bir botanik bahçesi düzenlenmesinde etkili olan planlama kriterleri ile bahçelerin tasarımındaki fiziksel ve bitkisel planlama ilkeleri ortaya konmuştur. 4. Bölümde ise, araştırma alanı olarak seçtiğimiz Kağıthane Mesiresi-Sa'dabad'ın fiziksel verileri (jeoloji, topografya, iklim, toprak, bitki örtüsü), tarihteki ko - nümü, tarihteki peyzaj potansiyeli, günümüzdeki alan kullanımı, arazi mülkiyeti,: ulaşım durumu ve çevre sorunları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilerle ve botanik bahçesi planlama kriterleri doğrultusunda hazırlanan alan kullanım 5. bölümde açıklanmış ve bu alanla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
Botanik bahçesi, Sa'dabat, Botanical garden, Sa'dabat
Alıntı