İstanbul'daki 5 yıldızlı lüks şehir otellerinde yatak odası tasarımı üzerine bir araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Gerez, Yeşim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Beş bölümden oluşan bu araştırma, otel içi mekanlar sistemini genelden özele doğru inceleyip, yatak odası mekanının yatak katı içinde şekilleniş tiplerini ele alarak, bunların İstanbul'daki lüks şehir otellerinde nasıl farklılık göstermiş olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Giriş bölümünde, konunun önemi, araştırmanın içeriği ve kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. İkinci bölümde, otel kavramı genel olarak ele alınmış, İstanbul'daki ilk otel oluşumuna değinilmiş ve farklı faktörlere göre çeşitli otel sınıflandırılmalarına gidilmiş, otel tiplerindeki yatak odası niteliksel değişimleri konusunda genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, şehir otellerinin mekansal dağılımı, kullanıcı beklenti ve eylemleriyle bağlantılı şekilde genelden özele doğru indirgenmiştir. Yatak katı plan şemaları dört fiziksel niteliğe bağlı olarak ele alınmış; ana mekan olan yatak odası, fiziksel nitelikler, tipler, alt bölümler ve tüm ekipmanlar bir araya getirilerek incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, yatak odası şekillenişi otel, kat ve oda ölçeklerinde belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar da son bölümde sunulmuştur.
Touristic development in Turkey have been gained speed after 1960 's, because of being a new trend in the metropolitan like Istanbul, Ankara, Izmir with the big hotel rings of the world. An inhabitants who want to escape from the crowded urban - business life and poorly planned spaces, must participate in a touristic activity. Consequently, relation between touristic development and users must be determined and reflected towards man-made environment. It will help to be clear new trends and to satisfy its users. When a touristic activity is thought in a city scale, it could be seen that there is a relation between different needs of user and hotel building. This activity within physical particularities as space, time and position is getting more important thing in the system of spaces of hotel. Naturally, the most developed system of the space is in the urban hotel. This work aims to begin from the relation between public and special space and to explain all pecularities which affect to form the guestroom space in the different scales. So that, what kind of pecularities limit to exist the satisfied guestroom will occur. Characteristics which have determined the selected samples will bring to light new trends in the form of the guestroom in the last season hotels in Istanbul. This work consists of five sections. In the first section, the concept of tourism and development of tourism in Turkey, are explained. After that, analysis -xii- which is about five star urban hotels in Istanbul show that there are a lot of problem and factors in the architectural design of the guestroom floor and room. In the second section, history of tourism, the clasifications of the hotel building depend on working time, juridical status, capacity, the aim of usage, formation and pecularities of the place. So that, the number of typical user depends on the number of the hotel types. Naturally, the concept of the "key" on the guestroom floor can be explained with the determination of the user. Consequently, standardization which go on to affect all types of architectural design, also is under the control of both hotel and guestroom scales. In the third section, the aim is to analyze spaces in different approaches in the urban hotel and to explain the guestroom and its elements. One of the different approaches consists of public, special and service spaces. Other one is dispersion of the spaces like main entrance, dispersion areas, public areas, guestroom and service dispersion spaces. This explanation is about clasification in relation between user and space. The same concept can be explained as depends on hotel administration. After that, user's activities classify and main activity in a hotel space can be accepted as resting, spending the night and studying. Consequently, a hotel building occurs from five main spaces. These are; 1.Guestroom, 2. Open Public Space, 3. Service Space, 4.Administration Space, 5. Shopping Center, Recreation and Medical Space. Determination of the guestroom on the guestroom floor scale shows that guestroom floor has three main spaces. These are; l.The Main Space; Guestroom, 2. Service Space and Elements of the Guestroom Floor, *Room Service, ^Cleaning Room, *Laundry Room, *Space and elements of service circulation, 3. Circulation space and elements of the guestroom floor, -xiii- *Stairs and elevators, *Horizontal circulation space and elements, *Fire Stairs. Functionally, explanation of the relation between spaces on the guestroom floor helps to be determined configuration of the guestroom floor. Even, explanation in a standardized guestroom or key constitutes main reason in selecting the configuration of the guestroom floor. The guestroom which occurs from many space has unseperated units like entrance, sleeping, resting- studying, bathing. Moreover, there must be standardization of the elements and equipments of the questroom, while standardization of the area and structural system of the guestroom are determined. In this condition, using portable equipments will be both suitable and economic guestroom. Definition of the fabrics of the guestroom helps to solve the factors which affect the characteristics of the interior design like colour, texture, form and style. A composition from which guestroom's units and their equipment occur, is a main element on the guestroom floor. So that, the features of the ideal guestroom floor plan configuration have determined and types of the floor, dimensions of the room and corridor loading have been explained. After that, the differences between the types of the guestroom floor plan show that guestroom floor's characteristics are very important for making a succesful product. In the fourth section, physical characteristics which affect shaping of the guestroom consider three different scale. These are: 1. Physical Characteristics which related user's needs in the scale of the hotel, 2. Physical Characteristics in the scale of the guestroom floor, 3. Physical Characteristics in the scale of the guestroom. Physical characteristics in the hotel scale, consist of the concept of the capacity, which is of the significiance a set of needs, which develops itself. The number of guestroom floor, bed and types of the guestroom, elements and equipment are contained the concept of the capacity. -xiv- Physical characteristics in the guestroom scale are; *The form of the guestroom floor, ^Dimensions and loading of the- corridor of the guestroom floor, *Core location and dimension, *Level of the relation between natural and man-made environment (view, landscape...) First of all, the form of the guestroom floor affects dimension of the guestroom and entrance of the room. Even, dimensions and loading of the corridor are also factors which direct the position, form and type of the guestroom. Because of setting a limit to the lenght of the guestroom floor, position and dimension of the core are become the fixed number of the guestroom. The level of the relation between natural and man-made environment is an important factor which affects the number of the guestroom. Physical characteristics in the guestroom scale, part into two groupes; 1. Physical characteristics which come from guestroom's system, 2. Physical characteristics which come from guestroom's lower units. When the guestroom is accepted as a key, five characteristics are effective in the architectural design. l.The place of the room on the guestroom floor, 2. The form of the guestroom, 3. The type of the guestroom, 4. The connection between the guestroom and the corridor, 5. The structural system of the guestroom. Larger guestroom which is located at the end of the corridor, shows the importance of the place of the guestroom on the floor. The form of the guestroom is also important thing for affecting the interior dividing wall. There is a connection between the place and the type of the room. Even, this connection affects to shape to the guestroom. Naturally, the structural system and other technical characteristics are also effective factors in shaping of the guestroom. Physical characteristics which come from guestrooms lower units are important to be thought with -xv- obligatory equipments. There is an important relation between grouping equipment and using what kind of the guestroom. The same situation is also important for shaping living unit. In the entrance unit, shaping factors come from characteristics of the guestroom floor, because this unit has usually one or two equipment. The shaping of the bathroom or other wet-volumes are affected by the number of the equipment and technical factors. Nine hotels which are examined in this work are important to show the ruler of the shaping in the scale of the guestroom floor and room. These samples which are selected into eras, are suitable to find the new trends on the dimension, colour, texture, style, and other proportions for the guestroom floor, room, and its lower units. Consequently, it is clear that the form of the guestroom floor can be developed independently. In the most recent samples, the guestroom floor plan configurations consist of connections with angles. The structural distances of the guestroom is larger and the number of the special room increased. But sleeping unit which is in the centre of the room, is larger than other old type, because of being located the bed and comodin in front of the battroom's wall. There is the same extension in the resting - studing unit. Because, nowadays it is preferencable thing that there is a connection between two different guestroom, standardized bathroom must have washbasin, klozet, bidet. Extra equipment includes jakuzzi, resting equipment, sets of the skin protection, etc. Service spaces of the guestroom floor is very central unit. Place of the vertical circulation equipments is interior of the core. Especially, stairs are hardly used, but there are different and unique connections. There is a constriction on the corridor. Namely, at the end of this work, it can be said that the guestroom design is very complex and ideal design must be continued with the design period of hotel and the guestroom floor. If the architect, hotel manager and investor make a decision together, an ideal key or guestroom can be created with the characteristics of the guestroom and other floor.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Anahtar kelimeler
Oteller, Tasarım, İstanbul, Hotels, Design, Istanbul
Alıntı