Avrupa Birliği-türkiye Mali İşbirliği Kapsamında Alınabilecek Mali Yardımlar Ve Koşulları İle Ab Mali Yardımlarının Türk İnşaat Sektörüne Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Fındıkoğlu, Arda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye`nin geçmişten bugüne Avrupa Birliği ile mali işbirliği kapsamında dahil olduğu mali yardım mekanizmaları irdelenerek mali yardım sürecinde karşılaşılan belli başlı sorunlar saptanmıştır. Başlangıcı XIX. yüzyıla dayanan Avrupa Birliği, zaman içinde genişlemeler yaşayarak bugünkü durumuna gelmiştir. AB, geçmişten bugüne birliğe üye ve üye olmayan ülkelere çeşitli mali destek mekanizmaları oluşturmuştur. Türkiye`nin AB ile mali ilişkileri 1960`larda başlamış, o günden bugüne artan mali ilişkiler ile 1999`da ülkemizin tam adaylığının onaylanmasıyla yeni bir sürece girmiştir ki, bugün ülkemiz AB`nin katılım öncesi mali yardımlarından faydalanır konumdadır. Merkezi Olmayan Yapılanma temeline dayanan bu mekanizma ana hatlarıyla PHARE enstrümanı yoluyla işlemektedir. Söz konusu yardımların ana amacı, yardım alan ülkenin AB’ye uyum çalışmalarına katkı sağlamak olduğundan mali yardıma başvuran projelerin genel anlamda bu hedefe yönelik olması esastır. Başvuru usulleri ve hangi projenin hangi programdan faydalanabileceği bellidir, ve tüm başvurularda olmazsa olmaz başlıklardan birisi, istenilen kalitede projelerin hazırlanabilmesidir. Ülkemizde mali yardımların kullanımında özellikle bilgi eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunların yaşandığı açıktır. Yıllardır mali kaynak sorunu yaşayan ülkemizde, böylesine uygun şartlarda mali kaynak sağlanması konusunda bilgi sahibi olmak ve ülke gelişiminde rol oynayacak projelerde söz konusu mali yardımlardan destek almak önem taşımaktadır. Çalışma dahilinde bunların neler olduğu üzerinde de durulmuş, en büyük sorun olarak görülen istenilen kalitede proje hazırlama konusunda esaslar ve detaylar ortaya konulmuş, son noktada Türk inşaat sektörü firmalarının konuya bakış açıları saptanmaya çalışılmıştır.
The aim of this study is to go into details of the financial aid mechanisms of European Union (EU) and to determine the basic problems being faced in theprocess today. Since its foundation in XIX. century, EU has remarkably developed within time and has reached today’s status. It has always been one of the basic aims of EU to develop several mechanisms in order to help financially to its members and to the countries which are not members too for their easy integration to the Union. Turkey’s relation with EU has started in 1960’s and since then, with ever developing cooperation, it has reached to a new stage in 1999 with the acceptance of Turkey as an associate member. Based on the principle of Non-centralized Structuring, today Turkey can take every advantage of the financial aid mechanism which basically operates through PHARE instrument. Since the basic aim of the aids is to facilitate the integration of the countries to EU, the projects submitted for such aids should generally meet this target. The type of projects that can take advantage of several EU financial programs and the standards are very well definened for the application procedures. The most vital point is to provide the projects in a way to be accepted as having the required quality. It is quite obvious that Turkey has encountered problems in this process since there has always been lack of knowledge regarding such important source of finance. Fighting with the problem of scarce resources for years, it is vital to be very well informed about such cheap financial sources and not to lose this opportunity to have financial support for the projects which are very important for the development of Turkey. Thus, it is the main goal of this study to specifically concentrate on the basic problems in the process, to provide solution by specifying the basics and detailed procedures in preparing the projects that are of quality as required by EU and to determine the amount of knowledge the companies in the Turkish construction sector have about the advantages of the use of EU financial aids in their projects and their understanding of the process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Avrupa Birliği, Fon, Hibe, Mali Yardım, Katılım Öncesi Mali Yardımlar, Merkezi Olmayan Yapılanma, Proje Bileşenleri, European Union, Financial Aids, Funds, Donations, Pre-Accession, Non-centralized Structuring, Project Compounds
Alıntı