Güvenilirlik Analiz Metodunun Köprülere Uygulanmasi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Akgül, F.
Bayrak, H.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Günümüzde köprülerin yapısal değerlendirmesi konusunda ilerleme kaydetmiş olan ülkelerde köprülerin yapısal analizinde güvenilirlik metodlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizdeki köprüler ağır yüklere maruz bırakılmakta ve buna ilaveten bu köprülerin yetersiz onarım ve bakım uygulamaları ile uzun süre hizmet vermesi beklenmektedir. Bu çalışmada Ankara il sınırları içinde 1969 yılında T.C. Karayolları tarafından yapılmış olan Peçenek Köprüsü’nün dizayn yükü ve yıkılmasına sebep olan taşıt yükü arasındaki ilişki güvenilirlik analiz metoduna göre incelenmiştir.
Nowadays, the use of reliability methods for structural analysis of bridges is rapidly increasing in countries that have shown progress in the subject of structural evaluation of bridges. In Turkey, bridges are being subjected to heavy loads. Furthermore, the bridges are being expected to be of service for long times without adequate repair and maintenance. In this work, the relation between the design load and the vehicular load that led to the collapse of Peçenek bridge, built by the Turkish Highways Department in 1969 within the Ankara province, has been investigated using the reliability analysis method.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı