Büyük Ölçekli Uluslararası Etkinliklerin Kentlerin Pazarlanması Bağlamında Değerlendirilmesi: Antalya 2016 Botanik Expo Örneği

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2016
Yazarlar
Kantürer, Ece
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kent, tüketimin hızla arttığı toplumlarda, yeni sermaye arayışlarının bir parçası olarak pazarlanabilir bir ürün halini almıştır. Yatırımcıların, kurumların ve turistlerin dikkatlerini kentlere yöneltmek adına yapılan pazarlama çalışmaları sayesinde uluslararası çevrede çok tanınmayan bir kent bir anda cazibe merkezi haline gelmektedir. Kentlerin tanıtımında kullanılan araçlar içerisinde, kente ait önemli bir mimari eser, kente özgü olan bir değer ya da ürün, kentin coğrafi özellikleri ya da kentin ev sahipliği yaptığı büyük ölçekli uluslararası etkinlikler bulunmaktadır. Bu araçlar içerisinde büyük ölçekli uluslararası etkinlikler diğer pazarlama araçlarından bir adım öne çıkarak, belirli bir zaman aralığı içerisinde ev sahibi kentin tanıtımına katkıda bulunduğu gibi etkinlik süresince kentin ekonomisini canlandırmakta, iş gücü, alt yapı ve hizmet olanaklarını iyileştirmektedir. Büyük Ölçekli Etkinlikler, etkinlik süresince ve etkinlik sonrası kullanım planlaması doğru yapıldığı takdirde 1998 Lizbon Expo-Dünya Fuarı ya da 1992 Barselona Olimpiyatları sonrasında olduğu gibi kentlere uzun vadede katkıda bulunmakta hem etkinlik alanının hem yakın çevresinin değerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Fakat 1984 Louisiana Expo-Dünya Fuarı ya da 2004 Atina Olimpiyatları örneklerinde olduğu gibi, iyi planlanmayan büyük ölçekli etkinlikler bu kentlerin uzun vadede ekonomik kriz yaşamasına neden olabilmektedir. Bu çerçevede, 2016 senesinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Antalya 2016 Botanik Expo önemli bir araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Alanın etkinlik süresince ve etkinlik bittikten sonraki kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmış, geleceğe yönelik öneriler geliştirilmiştir.
In the societies where the consumption rate is rapidly increasing, the city has become a marketable product as a part of the search for new capital. Thanks to the marketing efforts made to direct the attention of investors, institutions and tourists to the cities, a much unknown city in the international environment can become a center of attraction in an instant. Among the tools used in the promotion of cities, there can be an important architectural work of the city, a value or product peculiar to the city, geographical features of the city, or mega events hosted by the city. Among these tools, mega events are one step ahead of other marketing tools and contribute to the promotion of the host city within a certain period as well as revitalize the city's economy during the event and improve the workforce, infrastructure and service possibilities. Mega Events significantly contribute to the value of both the activity area and the immediate surroundings in the long term as the 1998 Lisbon Expo-World Fair or the 1992 Olympic Games in Barcelona did, if the event planning and post- event usage planning were done correctly. But just as in the cases of the 1984 Louisiana Expo-World Fair or the 2004 Athens Olympics, not well-planned mega events can lead to the long-term bankruptcy of cities. In this framework, the Horticultural Expo 2016 held in Turkey for the first time in 2016 has been determined as an important research area. A research and suggestions have been developed regarding the usage of the area during the event and after the event.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Expo, Dünya Fuarı, Expo 2016 Antalya, Botanik Expo, Expo, World’s Fair, Expo 2016 Antalya, Horticultural Expo
Alıntı