Atatürk Havalimanı Kapasitesi Bağlamında Üçüncü Pistin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uygur, Mine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hava trafik sistemi, hava sahalarında ve havaalanlarındaki uçaklara kontrol hizmeti vermek amacıyla tesis edilmiş, elemanlar, hava sahası, teknik donanım, uçak ve insan gücü olan bir sistemdir. Hava trafik tıkanıklığı, günümüz ve yakın geleceğin hava trafik yönetiminin ana problemidir. Bu çalışmada : Hava trafik tıkanıklığı; uçuşların kalkışından önceki gecikmeleri, uçuştaki beklemeleri, uçuştaki emniyetsizlikleri, ekonomik olmayan uçuş seviyelerinin kullanımı, yörünge değişiklikleri, uçak işleticisini ekonomik ve yakıt yönünden zorlaması, hava meydanları ve terminal binalarındaki tıkanıklık ve müşteri tatminsizliği ile sonuçlandığı ve oluşan tıkanıklık probleminin bu türevlerinin çözümü için model ve çözüm algoritmaları sunulmuştur. Bu çalışma İstanbul Atatürk Havalimanın işletmesi ve talebe yeterliliği bağlamında pistlerin ve özellikle halen yapılmakta olan üçüncü yeni paralel pistin kapasite ve gecikme hesabıdır, ve bu çalışmada kullanılan yöntemler kuyruk ve analitik pist sistem kapasitesi modelleridir.
Air traffic system is a services production field that consists of airspace, technical equipment, aircraft and work force. Air traffic system provides control services for movements of aircraft in airspace and aerodromes. Air traffic management provides these services for efficiency, economy and safety of the flights. Air traffic congestion is the major problem of today’s and near future’s air traffic management. Air traffic congestion results in delays of flights prior to departure ; in – flight holding ; unsafe flights ; use of uneconomic flight levels ; re – routings and diversions ; disruptions of flight schedules and fleet utilization ; economic and fuel penalties for aircraft operators. This document concerns, Istanbul – Atatürk airport, including its 3rd runway operations. It reports the runway capacity values which have been assessed based on a specific baseline scenario and estimated using the analytical runway system capacity model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Hava trafik sistemi, pist kapasitesi, gecikme, Air traffic system, runway capacity, delay
Alıntı