Avrupa Birliği İnşaat Sektöründe Rekabetçilik Ve Türkiye Deki Durum

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ülken, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
AVRUPA BİRLİĞİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİK VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM İnşaat sektörünün temel amacı toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak güvenli yaşam alanları sunmaktır. Bu amaçları gerçekleştirecek olan inşaat sektöründeki rekabetin artmasının, diğer endüstriler üzerinde işgücü ve büyüme için olumlu etkileri olacaktır. Avrupa inşaat sektörü rekabetçi avantaja sahip olamazsa, Avrupa Birliği inşaat endüstrisi, inşaat pazarındaki güçlü pozisyonuna rağmen büyük meydan okumalarla yüz yüze kalacaktır. Bu yüzden Avrupa Komisyonu, Avrupa inşaat endüstrisinin rekabetçiliği üzerine bir tebliğ yayınlamıştır. Tebliğ sektörün rekabetçiliğini arttırmayı amaçlayan 4 stratejik amaç tanımlamaktadır. Bu tebliğ sektörün rekabetçiliğine etki eden temel faktörler olan yapımda kalite, düzenleyici çevre, eğitim, araştırma-geliştirme çabalarının yeniden organize edilmesi konularını analiz etmektedir. Avrupa Komisyonu, bir eylem planı yürürlüğe koymuştur. Komisyon, Avrupa inşaat sektöründe rekabetçiliğin değerlendirilmesini ve çeşitli önlemlerin alınmasını aktif olarak takip etmiştir. Tez çalışmasında Avrupa Birliği inşaat endüstrisi ile ilgili yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. Sektörün mevcut durumu ile geleceğe yönelik stratejiler analiz edilmiştir. İnşaat sektörünün rekabetçiliğini arttırmak için yapılan araştırmalar 7 ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar kalite, yenilik, sürdürülebilirlik, eğitim ve sektörün imajı, ihale, bilgi teknolojileri, verimlilik karşılaştırmalarıdır. Bütün bu başlıklar açıklanmış ve araştırma sonuçları bulgular ve çıkarımlar olarak özetlenmiştir. Daha sonra Türkiye’deki inşaat endüstrisi aynı başlıklar altında incelenmiştir. Türkiye’deki inşaat sektörüne ait yapılan çalışmalar, Avrupa Birliği inşaat sektöründe yapılan araştırmalarla karşılaştırılmıştır. Ve Türkiye’nin rekabetçi avantaj kazanabilmesi için önemli işaretler elde edilmiştir.
COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE POSITION OF TURKEY The main purpose of the construction industry is to perform safe living spaces to afford needs of the society. Increased competitiveness in construction industry will have a positive influence on employment and growth in other industrial sectors. If European construction industry doesn’t gain competitive advantage, construction industry of the European Union will face a wide range of challenges despite its strong position in certain market. Therefore the European Commission has adopted a communication on the competitiveness of the European construction industry . The communication identifies four strategic objectives aimed at enhancing the competitiveness of the sector. The Communication analized the principal factors which influence the competitiveness of the sector, in particular, aspects of quality in construction, the regulatory environment, education and the reorientation of research and development effort. The Commission progressively put into place a structured action plan and actively followed the evolution of the competitiveness of the European construction sector and the adoption of the various measures. In thesis, researchs made about construction industry of the European Union are examined. After evaluating sectors situation and strategic objectives are analyzed. The researchs made to enhance the competitiveness of the construction sector are comprised 7 key subjects. These are quality, innovation, sustainable construction, education and image of the sector, public tendering, information technology, benchmarking. All of these headlines are explained and conclusions of researchs are summarized as findings and deductions. Then construction industry of Turkey are examined in the same headlines. Studies made about construction industry of Turkey compared with researchs made about construction industry of the European Union and important indications obtained to gain competitive advantage in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Avrupa Birliği inşaat sektörü, Rekabetçilik, Türkiye inşaat sektörü, European construction industry, Competitiveness, Construction industry of Turkey
Alıntı