The Role Of Ethical Individualism In Marx's Thought

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Barlas, Kemal Baran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Marx'ın düşüncesi çoğunlukla topluma salt komüniteryan bir bakış olarak ele alınmıştır. Bu tezde, genellikle hümanist ve felsefi olarak nitelenmiş olan, Marx'ın erken dönem yazılarını yorumluyorum. Buradaki amacım, Marx'taki bireyci öğenin üzerine eğilmek. Bilhassa, Marx'ın kapitalizm eleştirisinin ve komünizm tasavvurunun birey merkezli bir toplum görüşü üzerine kurulu olduğunu göstermek amacıyla Marx'ın erken dönem çalışmalarını yorumluyorum. Bu araştırmada, yanıtlamaya çalıştığım temel soru "Marx'ın erken dönem düşüncesi bireyci öğeler barındırıyor mu?" Bu soruya yanıt ararken, Marx'ın eleştirisinin birey üzerine kurulu bir yorumuna ulaşıyorum ve öne sürdüğü komüniteryan çözümlerdeki bazı sorunları açığa çıkarıyorum.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Capitalist societies, Marks, Karl, Marxism, Modern individual, Kapitalist toplumlar, Marks, Karl, Marksizm, Modern birey
Alıntı