Baraj-rezervuar Etkileşim Problemlerinde Sonsuz Rezervuar Modellemesi İçin Yari Analitik Bir Yaklaşim

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Coşkun, Safa Bozkurt
Atay, Mehmet Tarık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, baraj-rezervuar etkileşim problemlerinde sonsuz rezervuar modellemesi için gerçek bir sınır şartı türetilmiş ve bir sonlu eleman programına monte edilmiştir. Geliştirilen sınır şartı baraj sıvısının viskoz olmadığı ve sıkıştırılamaz olduğu, ayrıca rezervuarın da sonsuz olduğu durum için geliştirilmiştir. Bu sınır şartı baraj-rezervuar etkileşiminde rezervuarın kesim yüzeyinde uygulanmıştır. Yöntemin yarı analitik bir yaklaşım olması, analizi yapılan durumlarda gerçek sonuçlara çok yakın sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
In this study, an exact truncation boundary condition is derived and implemented in a finite element code for the analysis of dam-reservoir interaction for incompressible, inviscid and unbounded fluid domains. This boundary condition is used at the truncation surface for dam-reservoir interaction considered. Since the method is a semi-analytical approach, obtained results are close to the exact solutions for the cases analyzed.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı