Kriz Yönetimi Ve Ekonomik Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri

dc.contributor.advisor Ceylan, Cemil tr_TR
dc.contributor.author Kaya, Seda tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:20Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:20Z
dc.date.issued 2009-06-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında, son yıllarda ülkemizde ve dünyada sıklıkla yaşanan krizlerle mücadelede en etkili çözüm olan kriz yönetimi kavramı incelenmiş ve ekonomik krizlerin işletmelerin örgütsel davranış, örgütsel yapı ve firma performans özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla Ekonomik Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri modeli oluşturulmuştur. Modele ait verileri toplamak için anket yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamını Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde yer alan firmalar oluşturmuştur. Araştırmaya katılan firmaların modelde yer alan değişkenlere ait sorulara kriz öncesi ve kriz sırasında için verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak, ekonomik krizlerin işletmelerin örgütsel davranış özellikleri, örgütsel yapı özellikleri ve firma performans özellikleri üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Çalışma sonuçları göstermektedir ki; ekonomik krizler her büyüklükteki işletmeyi etkilemekle birlikte, bu etkilerin boyutları farklı olabilmektedir. Krizlerin olumsuz etkilerini azaltmak ve olumlu sonuçlara yol açacak şekilde yönetmek ise önemli bir avantaj olarak görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, crisis management which is the most effective formula for the crisises which are seen frequently in our country and in the world is analyzed and the model of The Effects Of Economic Criseses On Firms is formed to determine the effects of economic crisises on organizational behaviour, organizational structure and performance features of firms. The questionnaire method is preferred to collect data. The scope of this study is the firms that have operations in Eskişehir. With the answers of the firms, which forms the scope of the study, the effects of economic crisises on organizational behavior features, organizational structure features and performance features of firms are defined. Study results show that; economic crisises affect all firms but the size and dimension of these effects can be different. To reduce the negative effects of crisises and to manage them to be affected positively is seen an important advantage. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3189
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kriz tr_TR
dc.subject Kriz Yönetimi tr_TR
dc.subject Ekonomik Krizlerin Etkileri tr_TR
dc.subject Crisis en_US
dc.subject Crisis Management en_US
dc.subject The effects of economic crisises en_US
dc.title Kriz Yönetimi Ve Ekonomik Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Crisis Management And The Effects Of Economic Crisises On Firms en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9517.pdf
Boyut:
1.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama