Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki yapı işletmesi uygulamalarının karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
27.10.2010
Yazarlar
Oral, Harun Övünç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Amerika Birleşik Devletleri’nde modern yapı işletmesinin tarihi 1950'lere uzanmaktadır. Ancak bu kavramın önemi Türkiye’de inşaat mühendisliği bölümlerinin bir kısmında konu hakkında mezuniyet sonrası eğitim programlarının oluşturulmasıyla birlikte hala günden güne anlaşılmaya devam etmektedir. Bu nedenle, ülkemizde yapı işletmesinin yerini bu konuya özel bir önem veren Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeri ile kıyaslamalı olarak belirleyebilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde yapı işletmesi uygulamalarını tüm yönleriyle derinlemesine değerlendirmek önemli görünmektedir. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve ülkemizde yapı işletmesi uygulamaları en son literatürler ışığı altında incelendi. Ülkemizde de benimsenmiş olan Amerika Yapı İşletmesi Derneği (CMAA) uygulama standardlarındaki tüm bilgi alanlarındaki - proje işletmesi planlaması, maliyet yönetimi,zaman yönetimi, kalite yönetimi, kontrat yönetimi, ve güvenlik yönetimi - uygulamalar karşılaştırıldı. Bunlara ilave olarak, yapı işletmesi uygulamalarına katkıda bulunabilecek genel mühendislik kavramları, hem lisans ve hem de yüksek lisans düzeyinde yapı işletmesi eğitimi, sertifika programları, eğitim akreditasyonu ve konuyla ilgili profesyonel organizasyonlar karşılaştırma için incelendi.
The history of modern construction project management dates back to 1950s in the United States. However, the importance of this concept is still being understood day by day with the establishment of postgraduate studies on the subject in some of civil engineering schools in Turkey. Therefore, it seems important to thoroughly evaluate the practices of construction project management in all aspects in the United States, where a special emphasis has been given to the subject, and in Turkey in an attempt to identify the status of construction project management in our country in comparison with that in the US. With regard to methodology, in this Master of Science thesis, construction project management in the US and in Turkey have been evaluated in the light of recent literature. Construction management practices based on the CMAA standards as applied in the US, which are adopted by Turkey as well, are thoroughly compared in all knowledge areas including project management planning, cost management, time management, quality management, contract administration, and safety management.Additionally, other topics that would have an impact on construction management practices such as general engineering issues, training in construction management at both undergraduate and graduate levels, certificate programs, accreditation of training,and professional/trade organizations are also dealt with in order to reveal differences and similarities between the US and Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yapı İşletmesi Uygulamaları, Construction Management Practices, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, the United States of America, Turkey
Alıntı