Hiyerarşik, arama yapılabilen, güvenli ve kalıcı yayınla / abone yazılım çatısı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Pınar Osanmaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Java Message Service(JMS) , Web Service Eventing and Notification (WSE&N) gibi dağıtık yayınlama/abonelik (distributed publish/subscribe) sistemleri kuyruklama (queueing), yayınlama (publishing) ve abonelik (subscribing) gibi temel servisler geliştiricilere sağlamaktadır. Ancak doğrulama (authentication), yetkilendirme (authorization), kalıcılık (persistence), hiyerarşi (hierarcy) ve keşif (discovery) konularında ne JMS ne de WSE&N herhangi bir destek sağlamamaktadır. Bu servisleri tamamen geliştirmek ya da geliştirilmiş kütüphaneleri kullanarak bu işlevleri gerçekleştirmek geliştiricilerin görevi olarak addedilmektedir. Söz konusu servislerde dağıtık yayınlama/abonelik sistemlerinin karmaşık yapısı ve çok sayıda işlevin bir arada uyumlu bir biçimde çalışma zorunluluğu nedeniyle makul bir sürede hatasız yazılım geliştirme son derece zordur. Bu çalışmada JMS `in sağladığı olanaklara ek olarak doğrulama, yetkilendirme, kalıcılık, hiyerarşi ve keşif hizmetlerini içerisinde barındıran, tak çalıştır yöntemiyle geliştiricilerin kullanabileceği ek bir ara yazılım çerçevesi tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Yazılım çerçevesinin kullanımın örneklendirmek ve işlevlerini sınamak için örnek bir uygulamayı da ayrıca geliştirilmiştir.
Distributed publish/subscribe systems such as Java Message Service, Web Service Eventing and Notifications supply basic services such as queueing, publishing, subscribing. All the other services related to applications such as authentication, authorization, persistence, hierarchy and discovery is left to the application development. Even if all these services are already implemented in many distributed enterprise server or service-oriented middleware, it is development team?s responsibility to wire them to make any application to fulfil any useful functioanlity. Since this is a quite complicated software development process, there is a need a common framework for distributed publish and subscribe systems which includes standard service such as authentication, authorization, persistence, hierarchy and discovery. We develop such as software infrastructure. As a sample, we developed an e-learning application using the framework.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2011
Anahtar kelimeler
Yayınla, Abone, Mesajlaşma, Publishing, Subscription, Messaging
Alıntı