Zemin etüdü ve ıslahı işlerinde maliyet planlaması, analizi ve tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
11.07.2012
Yazarlar
Ertürk, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde farklı zorluklardaki zemin sınıflarında üretimlerin yapıldığı 71 adet zemin etüdü ve ıslahı şantiyesi, makine giderleri açısından incelenmiştir. İncelenen bu şantiyelerde incelemelerin nasıl yapıldığı, gider kalemlerinin neler olduğu ve bu gider kalemlerinin nasıl kayıt altına alındığı konuları açığa kavuşturulmuştur. Bu şantiyelerde çalışan makinelerin iyi, orta ve kötü zemin profillerinde harcadıkları yakıt miktarları ile tamir, bakım ve amortisman giderleri ortaya konmuş ayrıca zemin sınıfına, üretim türüne ve makine gücüne göre saatlik ortalama giderler hesaplanmış ve kayıt altına alınmıştır. İncelenen 71 şantiyeden elde edilen datalar aracılığıyla pratik maliyet hesaplama tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan pratik maliyet hesaplama tablosu ile sondaj, fore kazık, jet grout, mini kazık, enjeksiyon ve taş kolon imalatlarında saatlik giderlerin ne mertebelerde olduğu ortaya konmuştur. Türkiye şartlarında ortaya konulan pratik maliyet hesaplama tablosunun farklı ülkelere uygulanabilmesi için çeşitli çalışmalar ve kabuller yapılmıştır. Pratik maliyet hesaplama tablosunun uygulanacağı ülkeler seçilirken mümkün olduğunca ülkemizdeki firmaların iş yapabilecekleri veya sıklıkla iş yaptıkları farklı ve kritik ülkeler seçilmiştir. Seçilen ülkeler firmalarımızın sık sık iş yaptığı yakıt fiyatının ülkemize göre ucuz olduğu Rusya, yakıt fiyatının ülkemize göre çok ucuz, malzeme tedariğinin zor olduğu Suudi Arabistan dır. Ayrıca Avrupa’da zemin ıslahı işlerinin hemen hemen her projede uygulandığı Hollanda ile farklı kriterlere sahip ülkemizdeki firmaların nadiren iş yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri de bu şartlardan dolayı araştırma kapsamına alınmıştır. Pratik maliyet hesaplama tabloları, Türkiye ve diğer ülke şartlarında kurulmuş firmalar için ayrı ayrı hesaplanmış oluşan bu tablolar kendi aralarında karşılaştırılmıştır.
In this study, it has been mentioned the firms which are interested in the definition and justification of improvements by ground surveys and soil improvement works and soil improvement methods. These firms are widely applied injection, jet grouting, bored piles, mini piles and stone columns methods. These are very important and critical methods that cost analysis and estimate of costs of having a pen clearly substituting the machine will produce accurate and on-site analysis, sources of literature in this area because of insufficient in-depth analysis of a construction site as the original purpose has been adopted to clarify this issue._x000D_ 71 soil investigation and improvement sites in which production is being made at different difficulties of soil classes from different cities and towns of Turkey have been analyzed in terms of machinery expenses. Most of these sites belonging to 2011, 30 of them are bored pile, 3 are grouting ,15 are jet grouting , 5 are mini pile , 15 of which are drilling and 3 of which are stone column building sites. In conclusion; after the evaluation of data and cost analysis of soil investigation and improvement related equipments, suggestions are made upon equipment based cost-loss prevention methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Zemin Etüdü ve Islahı Makineleri, Makine Maliyet Hesapları, Gider Kalemleri, soil investigation and improvement machines, Cost analyses, Machines cost items
Alıntı