Makina halılarının kalite özellikleri üzerine bir araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Erkesim, Mehmet Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Son yıllarda Türkiye'de tekstil endüstrisinde büyük gelişmelerin olduğu bilinmek- tedir. Bu yolla ülkemize önemli miktarda döviz girdisi olmakta, Devlet tarafından tekstil yatırımları teşvik edilmektedir. Bu süreç içinde, ülkemizde artan halı iç talebi gün geçtikçe pahalılaşan el halıları ile karşılanamaz duruma gelmişti.Bu nedenle hükümetçe alınan tedbirlerle makina halıcılığı teşvik edilmiş, ve el dokusu halıların kalitelerinin ıslah edilerek ihracatının arttırılması amacı gerçekleşmiştir. Makina halıcılığı artık günümüzde iç pazarların yanında dış pazarlar içinde büyük potansiyel birikimlere sahiptir. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılarda sektörün kendini ihracata yöneltmesini bir zorunluluk haline getirmiştir.Dış ülkelerle kalite rekabetini sağlıyabilmek için bu sanayi dalımız sorunlarını ortaya koyma ve halletme süreci içine girmiştir. Makina halıcılığımızın bu çabalan doğrultusunda yurdumuzda üretilen makina halılarının teknolojik özelliklerini inceleyip dış ülkelerde geçerli olan verilere yaklaşımını saptamak ve makina halılarının kalite eksiklerine ışık tutabilmek amacı ile "Makina halılarının kalite özellikleri üzerine bir araştırma " konusunda bu çalışma yapılmıştır
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
tekstil ve tekstil mühendisliği, makine halısı, textile and textile engineering, machine carpet
Alıntı