Sazlıkların Dalga Sapmasına Olan Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-09
Yazarlar
Oğuz, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasında, sazlık ortamın dalga sapması ve dönmesine olan etkisi fiziksel model yardımıyla araştırılmıştır. Dalgalar açık denizden kıyıya doğru gelirken belli bir mesafeden sonra deniz tabanının etkisini hissetmeye başlarlar. Taban etkisini hisseden dalgalar batimetriye paralel hale gelmeye başlar. Bu olaya “sapma” adı verilir. Günden güne akım alanındaki bitkilerin akım üzerine etkisini araştıran çalışmaların sayısında büyük artış olmaktadır. Bilim adamları tarafından bitkili ortamdaki hız profilleri, taban bitkilenmesinin türbülans üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dalga sapması taban etkisinden meydana gelir. Bu çalışmada düzgün batimetri halinde düzenli dalga durumunda (batimetri etkisi olmadığı düşünülerek) sazlıklı ortamın dalga sapmasına olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bitkilenmenin akım üzerinde etkisi olabildiği gibi yakın kıyı bölgesindeki dalga hareketlerinde bazı değişiklikler meydana getireceği düşünülmüştür. Dalgaların açık denizden kıyıya doğru gelirken herhangi bir engelle karşılaşmaları durumunda dalgalar dönerler. Doğada özellikle sulak alanlarda sık sık gördüğümüz sazlıklı bölgelerin dalga dönmesine neden olup olmayacağı da bu tezin araştırma konu başlıkları içindedir. Sazlıklı ortamı dalganın bir engel gibi görüp dönme meydana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştur. Sazlıkların dalga sapmasına olan etkisinin belirlenmesinin, kıyıda yapılacak düzenleme çalışmaları için bir temel oluşturacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.
In the scope of this thesis, the effect of vegetated area on the wave refraction and diffraction has been experimentally investigated by a physical model. While waves are coming from the offshore to the coast, they start to be affected by bathimetry after a specific distance. The waves affected by the bottom start to be paralel to the bathimetry. This case is called as refraction. The researches which are the effect of aquatic vegetation on the flow area are increasing day by day.Velocity profile in vegetated region, the effect of the bottom vegetation on turbulence are investigated by lots of scientific researches. The refraction of wave is coming from bottom impact. In this study, the effect of vegetated area on the wave refraction in the case of constant bathimetry and regular waves (except bathimetry effect) has been examined by experimentally. In addition to vegetation effect on flow area, some differences in wave motion of littoral zone may be formed. Waves propagate from offshore to coastal area diffract as they encounter any kind of obstacle. A part of this thesis is whether vegetation to be faced in the nature, particularly in the wetlands cause wave propagation or not. It is always a subject of interest, whether vegetation behave as an obstacle or not for a wave diffraction. The effect of vegetation on the refraction can forms the basis to coastal management. It is hoped that the presented study would make significant contribution to the future works.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Dalga sapması, dalga dönmesi, bitkili ortam, Wave refraction, wave diffraction, vegetation field
Alıntı